Lehtikuva/Antti Aimo-Koivisto

Portaaton koulun aloitus ja maksuton toinen aste estäisivät syrjäytymistä.

Peruskoulun päättötodistus jää yhä monen nuoren ainoaksi opintotodistukseksi. Joka lukuvuosi toisen asteen opintonsa keskeyttää liki seitsemän prosenttia ikäluokasta, käy ilmi Tilastokeskuksen tietokannasta.

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen sanoo, että oppivelvollisuus tulisi laajentaa toiselle asteelle.

– Se ehkäisisi koulupudokkuutta ja syrjäytymistä.

”Mikäli kunnon tsekkausta ei ole tehty ennen ysiluokkaa, peruskoulun viimeisellä ei ehditä paikata koululaisen osaamistasoa.”

Peruskoulun viimeisillä luokilla osaamisvajeita on hänen mukaansa vaikea täyttää. Nuorten mahdollisuudet selviytyä ammattikoulussa kuitenkin paranisivat, jos varsinkin perustaitoja eli luku-, kirjoitus- ja matemaattisia taitoja vahvistettaisiin peruskoulun viimeisillä luokilla esimerkiksi pienryhmissä.

Opiskelutaidot kuntoon ajoissa

Luukkaisen mukaan paras keino estää nuorten joutumista koulupudokkaiksi on pitää riittävää huolta lasten opiskelutaidoista.

ILMOITUS

– Lasten kehityserot ja erot kasvuympäristöissä ovat varsin suuria. Esiopetukseen ja peruskoulun ensimmäisille luokille pitää saada yksilöllisesti kohdennettua tukea niin, että perusta on kunnossa.

Luukkainen tähdentää, että tammi- ja joulukuussa syntyneiden lasten ikäerot ovat suuret. Siksi esikoulusta tulisi tehdä kaksivuotinen ja peruskoulun alaluokat tulisi voida suorittaa portaattomasti lapsen tahdin mukaisesti. OAJ:n esittämä yhteensä neljän vuoden malli koulun alussa ei ole saanut näkyvää kannatusta eduskuntapuolueilta.

Lasten oppimisvalmiudet, kehittyminen ja opiskelutaidot arvioitaisiin tietyin aikavälein.

– Toiselta luokalta ei lähdettäisi ennen kuin perusta on saatu kuntoon. Se on ihan ratkaisevaa, Luukkainen sanoo.

Useita oppimisen tsekkauspisteitä

Koululaisen oppimista ja opiskelutaitoja mitattaisiin myös 4:nnen, 6:nnen ja 8:nnen luokan kevätkauden alussa. Näin varmistettaisiin jo ajoissa, että koululainen saavuttaa kulloisetkin peruskoulun tavoitteet.

– Jos tavoitteista oltaisiin jäljessä, vielä olisi aikaa korjata oppimisen aukot. Mikäli kunnon tsekkausta ei ole tehty ennen ysiluokkaa, peruskoulun viimeisellä ei ehditä paikata koululaisen osaamistasoa, Luukkainen sanoo.

Erityistä tukea tarvitsevat pitäisi Luukkaisen mielestä löytää ennen peruskoulun viimeistä luokkaa.

– Säännökset velvoittavat tähän jo nyt, mutta rahaa ei kunnissa näytä riittävän.

Yli 9 000 keskeyttää ammattiopinnot kokonaan

Toisen asteen opinnot keskeyttää kokonaan noin 9 100–9 300 nuorta lukuvuosittain.

Tilastokeskuksen mukaan lukuvuonna 2016–2017 kaikkiaan yli 7 700 nuorta keskeytti kokonaan ammattiopintonsa ja liki 1 550 nuorta lukio-opintonsa.

Kokonaan ammattiopintonsa keskeyttäneiden osuus on laskenut aiemmasta liki 10 prosentista vajaaseen 7 prosenttiin. Osuus on edelleen suuri, sillä työllistyminen on hankalaa täysin vailla toisen asteen koulutusta.