Löytää se sokeakin kana joskus jyvän: täällä kotipuolessa ilmestyvässä porvarilehdessä Keskisuomalaisessa oli 4.2. keskustalaisen Mauno Vanhalan kirjoitus, jossa hän suositteli soten malliksi palvelujen tuotantoon perustettavia osuuskuntia. Oikein siinä vanhan punikin sydän sykähti: porvari kannattaa sosialistista ratkaisumallia sosiaali- ja terveysalan ratkaisuksi.

Tietysti voi miettiä, miksei järjestely sopisi mihin tahansa taloudelliseen toimintaan. Ylen Aamu-tv:ssä esiteltiin 8.2. Koti puhtaaksi Oy:n toimintamallia. Kyseessä on Suomen parhaaksi työpaikaksi valittu siivousalan yritys. Sen toiminnalle ovat ominaisia avoin työkulttuuri, rento ilmapiiri, jossa voidaan esittää myös avointa kritiikkiä ilman irtisanomisen pelkoa ja osallistuva esimiestyö eli johtajat tekevät myös niin sanottuja lattiatason töitä.

Asiat ratkotaan kuukausipalavereissa, joihin koko henkilökunta osallistuu. Ja mikä tärkeintä, työntekijät omistavat myös yrityksen osakkeita, mihin heitä myös kannustetaan, ja omistajaksi pääsee jo sadan euron sijoituksella. Jotenkin oireellista lienee, että Koti puhtaaksi Oy:n työntekijä-omistajat ovat nuoria, modernisti ajattelevia ihmisiä. Kaiken lisäksi kaikki osakkeet ovat tasa-arvoisia toisin kuin perinteisessä kapitalismissa, jossa yhtiöitä hallitsevat pienet klikit omistamalla äänimäärältään muita arvokkaampia osakkeita.

Eikö tämä ole jotain sellaista, mihin nimenomaan vasemmiston pitäisi kiinnittää yhä terävämmin huomiota? Sosialismia voidaan toteuttaa ihan normaalijärjen varassa ja nimenomaan demokratian laajentamiseen ja vahvistamiseen vedoten.

Mauno Suntioinen

Jyväskylä