UP/Birgitta Suorsa

Tulevaisuudessa ei selvitysten perusteella riitä työtä kaikille digitalisaation ja automaation takia. Suomen Elintarviketyöläisten Liiton mukaan työajan lyhentämisestä pitäisi ryhtyä puhumaan riittävän aikaisin.

Miksi työaikaa pitää lyhentää, Suomen Elintarviketyöläisten Liiton puheenjohtaja Veli-Matti Kuntonen?

– Työn määrä vähenee tietyissä ammateissa ja tehtävissä. Myös työn sijoittelu muuttuu, työtä tehdään aiempaa enemmän iltaisin, yöaikaan ja viikonloppuisin. Työajan lyhentämisellä korvattaisiin ihmisen sosiaalisen elämän kannalta hankalia työaikoja ja niiden vaikutuksia.

– Hankalia työaikoja tekevillä olisi lyhyempi viikkotyöaika nykyisellä palkalla. Tuntimääriin en ota kantaa, mutta asiasta on syytä keskustella.

Kuinka työajan lyhentäminen onnistuisi palkkoihin kajoamatta?

ILMOITUS

– Jos ajattelee kokonaisuutena tulonjakoa sekä automatisaation ja digitalisaation vaikutuksia, siihen on varaa. Jossain vaiheessa on pohdittava kasvaneen tuottavuuden jakamista siten, että mahdollisimman monella on työtä. Sellaista työtä, jolla tulee toimeen.

Mitä työnantaja hyötyisi lyhennetystä työajasta?

– Nämä ovat alakohtaisia kysymyksiä, jotka täytyy ratkaista kunkin alan neuvottelupöydissä. Työaikaa voisi sijoittaa viikon sisällä eri tavoin kuin nyt.

– Meillä tehdään hyvin paljon ylitöitä, koska tuoretuotteet pitää toimittaa kauppoihin tiettyinä päivinä. Isot volyymit ovat keskittyneet loppuviikkoon. Ei ole kestävää, että ruuhkahuiput hoidetaan ylitöinä. Olisi parempi jakaa työt toisella tavalla. Ylityöt tuntuvat aluksi tuovan etua niin työntekijöille kuin työnantajille, mutta pitkällä aikavälillä kumpikaan ei hyödy niistä. Työntekijä menettää terveyttään, ja työnantaja joutuu maksamaan siitä.

– Tietysti yksi mahdollisuus on pitää huolta työntekijöiden osaamisesta sallimalla opiskelu työaikana.

Millaisia työaikoja elintarvikealalla tehdään?

– Elintarviketeollisuudessa työskennellään monessa eri työaikamallissa, päivätyöstä keskeytymättömään kolmivuoroon jne. Alalla on työtehtäviä käsityöstä prosessiteollisuuteen ja kaikkea siltä väliltä.

Miksi työajoista pitää keskustella juuri nyt?

– Työnantaja on vaatinut samaan aikaan työajan pidennystä ja varoittaa automatisaation vievän työpaikkoja. On vaikea nähdä tulevaisuutta, jossa työaikaa pidennetään. Pitää löytää ratkaisuja, joissa viikkotyöaika on nykyistä lyhyempi kokoaikatyössä.