Jarno Mela

Uudistuksen hinta olisi 68 miljoonaa euroa.

Vasemmistoliiton kansanedustajat Anna Kontula ja Jari Myllykoski vaativat nopeita toimia sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakasmaksujen ulosottojen vähentämiseksi.

Sote-asiakasmaksuja on ulosotossa ennätysmäärä ja siksi asiakasmaksulaki on edustajien mukaan uudistettava viipymättä. Vuonna 2018 sosiaali- ja terveyspalveluista määrätyistä asiakasmaksuista peräti 386 471 kappaletta päätyi ulosottoon. Kasvua edelliseen vuoteen oli lähes viidennes ja vuoteen 2012 verrattuna ulosottojen määrä on yli kaksinkertaistunut.

– Palvelumaksuja kasaantuu yleensä eniten ihmisille, joilla on vähiten rahaa niitä maksaa. Perintä ja luottotietojen menetys tarkoittavat elämän vaikeutumista ja taloudellisen tilanteen heikkenemistä edelleen. On myös näyttöä siitä, että maksut syrjäyttävät palveluista pienituloisia, Myllykoski sanoo.

Torstaina jättämässä toimenpidealoitteessaan Myllykoski ja Kontula vaativat asiakasmaksulain uudistusta, jossa terveyskeskusmaksut poistetaan ja pienituloisille tarkoitetun huojennusmekanismin käyttöä laajennetaan. Nykyisin huojennusmekanismin käytössä on suuria kuntakohtaisia eroja ja laki velvoittaa soveltamaan huojennusmekanismia vain maksukyvyn mukaan määrättyihin maksuihin, eikä tasamaksuihin.

– Perintään päätyi viime vuonna noin 69 000 terveyskeskusmaksua, joilla ei ole julkiselle taloudelle juurikaan merkitystä. Sen sijaan yksittäisen ihmisen arjen kannalta perintä voi johtaa kohtuuttomiin tilanteisiin, Kontula sanoo.

Terveyskeskusmaksujen poistamisen on arvioitu maksavan 68 miljoonaa euroa. Uudistuksella voitaisiin madaltaa kynnystä terveysasemilla asioimiseen ja kaventaa terveyseroja.