Lehtikuva/Markku Ulander

”Me emme hyväksy kolmen euron tuntipalkkoja suomalaisilla työpaikoilla ja tarjoamme myös keinot, joilla ongelmat saadaan kuriin.”

Porissa vappuna puhunut kansanedustaja Jari Myllykoski muistutti teollisuuden olevan edelleen yhteiskunnan selkäranka.

– Tarvitsemme teollisuutta, jotta meillä on työtä ja hyvinvointia ja tämä tulee muistaa myös Satakunnan kehittämisessä. Korkeakoulujen ja elinkeinoelämän yhteistyölle on rakennettava parempia edellytyksiä ja yrityksille on oltava riittävästi rahoitusta tuotekehitys- ja innovaatiotoimintaan. Suomen ja Satakunnan kilpailuvaltti on oltava osaaminen ja laatu, ei palkkojen polkeminen.

Parannettavaa hän löysi tieverkostossa ja raideliikenteessä. Rahoituksen hoitaminen edellyttää puoluerajat ylittävää yhteistyötä.

– Satakunta on yksi Suomen talousvetureista, jonka toimintakyvystä huolehtiminen on koko maan etu.

– Tarvitsemme Suomeen ja Satakuntaan uutta työtä, mutta samalla meidän on myös huolehdittava työelämän laadusta nykyistä vahvemmin. Palkkadumppaus, harmaa talous ja erityisesti ulkomaalaiseen työvoimaan kohdistuvat väärinkäytökset ovat kasvavia ongelmia, joihin tulevalla hallituskaudella tulee puuttua voimakkaasti.

ILMOITUS

– Pakollisen veronumeron käyttöä tulee laajentaa, tilaajavastuuta uudistaa ja työehtojen valvontaa tehostaa laajalla keinovalikoimalla. Me emme hyväksy kolmen euron tuntipalkkoja suomalaisilla työpaikoilla ja tarjoamme myös keinot, joilla ongelmat saadaan kuriin.

Myllykoski muistutti myös siitä, että vaalikevät ei ole ohi. 26. toukokuuta vaikutetaan siihen, mihin suuntaan Euroopan unionia kehitetään.

– Työväenliike on aina ollut kansainvälinen liike ja uuden ajan haasteiden, kuten veroparatiisien ja ilmastonmuutoksen, kanssa kansainvälistä yhteistyötä tarvitaan enemmän kuin koskaan. Meidän on varmistettava, että Eurooppaa rakennetaan työntekijöiden ja ympäristön, eikä pääoman ehdoilla. Tekemistä riittää niin Suomessa kuin maailmalla ja muutoksen aikaansaamiseksi tarvitaan meitä kaikkia.