SAK

Puhe ”jäykistä järjestelmistä” tarkoittaa todellisuudessa kaupan kassojen tai vanhusten hoitohenkilöstön palkkoja ja lomia.

Suomen yleissitova työehtojärjestelmä on osoittautunut tehokkaaksi keinoksi ehkäistä työssäkäyvien köyhyyttä, muistutti SAK:n hallituksen varapuheenjohtaja Matti Huutola vappupuheessaan Helsingin Rautatientorilla.

– Suomessa palkkaköyhyys on EU:n alhaisimmalla tasolla. Ruotsissa palkkaköyhyys on kaksi kertaa yleisempää ja Saksassa peräti kolme kertaa yleisempää. Näissä maissa ei ole yleissitovuutta.

SAK:n hallituksen varapuheenjohtaja otti vappupuheessaan kantaa myös väitteisiin, että työmarkkinat olisivat Suomessa liian joustamattomat. Syytöksillä on Huutolan mielestä vain yksi tavoite – tavallisten työntekijöiden aseman heikentäminen.

– Puhutaan jäykistä järjestelmistä, vaikka todellisuudessa puhutaan kaupan kassojen työntekijöiden tai vanhusten hoitohenkilöstön palkoista tai lomista.

Huutola muistuttaa, että yleissitovuus paitsi vähentää työssäkäyvien köyhyyttä tukee myös talouden tuottavuuden kasvua estäessään epäterveen kilpailun työehdoilla.

– Tuottavuuden näkökulmasta on järkevämpää, etteivät yritykset kilpaile muita heikommilla työehdoilla, vaan paremmalla osaamisella, paremmalla johtamisella, paremmalla henkilöstöpolitiikalla – paremmalla yritystoiminnalla ylipäätään, hän lisää.