Lehtikuva/Vesa Moilanen

SAK haluaa liittovetoisen työmarkkinaratkaisun, joka sovitetaan yhteen hallituksen talous-, vero-, työelämä- ja sosiaaliturvapolitiikan kanssa.

SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta ehdottaa syksyn neuvottelukierrokselle liittovetoista, mutta koordinoitua työmarkkinaratkaisua, joka sovitetaan yhteen hallituksen talous-, vero-, työelämä- ja sosiaaliturvapolitiikan kanssa.

– Aika ja tilanne edellyttävät uudenlaista sopimisen mallia ja vahvaa keskinäisen luottamuksen rakentamista. Viime sopimuskierros oli työnantajan tiukasti koordinoima palkkatupo, enkä usko palkansaajien enää alistuvan tähän. Kilpailukykysopimuksen perintö on raskas taakka neuvottelupöytiin.

Sipilän hallituksen jäljiltä Suomi on jakautuneempi kuin neljä vuotta sitten. Seuraavan hallituksen tärkeä tehtävä onkin rakentaa luottamusta, lisätä oikeudenmukaisuutta ja luoda eheyttä yhteiskuntaan.

– Suomi tarvitsee tulevalla hallituskaudella paitsi sisällöltään myös toimintatavaltaan toisenlaista politiikan tekemisen tapaa, jossa työelämän lakeja ja sosiaaliturvaa uudistetaan aidossa kolmikannassa, Jarkko Eloranta sanoo. Hän puhuu tänään Jyväskylässä ja Saarijärvellä.

Taloustilanteesta kiitos kuuluu palkansaajille

Eloranta huomauttaa, että kiitos parantuneesta taloustilanteesta kuuluu myös palkansaajille, jotka ovat noudattaneet maltillista palkkapolitiikkaa ja tyytyivät hallituskauden alussa nollakorotuksiin ja työehtojen heikennyksiin.

ILMOITUS

– Kulunut vaalikausi oli palkansaajille poikkeuksellisen raskas. On kohtuullista, että taloustilanteen parannuttua myös työntekijöiden työehdot kohenevat ja tilanne työmarkkinoilla normalisoidaan.

Hyvinvointivaltion ylläpitäminen vaatii talouden ja työllisyyden kasvua, mutta realististen laskelmien mukaan se ei yksin riitä. Menoleikkausten sijaan SAK toivoo tulevalta hallitukselta rohkeaa ja oikeudenmukaista veropolitiikkaa.

– Hallituksen on uskallettava tarvittaessa hilata veroastetta ylöspäin, vaikka työn verotuksen kiristämistä on vältettävä. SAK uudistaisi verotusta siirtämällä painopistettä kohti pääomia ja varallisuutta. Tätä voidaan tehdä muun muassa tilkitsemällä veropohjaan tehtyjä aukkoja.

Jarkko Eloranta painottaa, että verotuksen progressiivisuudesta ei pidä tinkiä. Se on keino pienentää tuloeroja ja kohdistaa verotusta oikeudenmukaisesti eri väestöryhmiin suomalaisten korkealle arvostaman hyvinvointivaltion rahoittamiseksi.