Salla Merikukka

Eurovaaliehdokas Anna Mäkipää (vas.) muistuttaa, että yksittäisen ihmisen tekemiä valintoja keskeisempää on se, miten julkinen valta vastaa ilmastonmuutokseen.

– Kyse on siitä, että päästövähennyksiä tarvitaan nykyistä enemmän ja nopeammassa aikataulussa. Näitä päätöksiä ei voi sälyttää yksilön harteille. Poliittisten päättäjien on nyt toimittava rohkeasti ja tehtävä päätökset, vaatii Raumalla puhunut Anna Mäkipää.

Mäkipää muistuttaa, että ilmastonmuutoksen seuraukset näkyvät monella tavalla myös Suomessa. Ilmaston lämpenemisen vaikutuksia kotimaiseen maa- ja metsätalouteen on vaikea ennakoida, helteiden yleistyminen koettelee vanhusten ja pitkäaikaissairaiden terveyttä ja ilmastopakolaisuus lisääntyy.

– Ilmastonmuutokseen vastaamista ei saa maksattaa pienituloisilla.

Ilmastonmuutoksen torjumisen ja ihmisten hyvinvoinnin ei tarvitse olla vastakkainasettelu.

Vetoapua vientiin vähähiilisillä tuotteilla

Ilmastonmuutokseen vastaaminen on positiivinen mahdollisuus suomalaisille yrityksille ja työntekijöille. Meillä on paljon osaamista, joka mahdollistaa vähähiilisten tuotteiden kehittämisen ja valmistuksen.

– Kun ilmastonmuutokseen vastataan osaamisella, saadaan siitä vetoapua myös Suomen talouteen, työllisyyteen ja vientiin, sanoo Mäkipää.

ILMOITUS

Viisaasti toteutettuna vastaaminen ilmastonmuutokseen onkin siis työntekijöiden, elinkeinoelämän ja ympäristön etu.

– Koska ilmastonmuutos on haaste, joka ylittää valtioiden rajat, on siihen vastauksia haettava myös yli valtiorajojen. Ilmastonmuutokseen on vastattava paitsi kansallisesti myös eurooppalaisin toimin.

– Euroopan unioni tarjoaa hyvän foorumin tähän, Mäkipää muistuttaa.

Nollatuntisopimusten karsimiseen vetoapua EU:sta

Mäkipään mukaan vaaleissa keskusteltiin työhön, työehtoihin, työsuojeluun ja toimeentuloon liittyvistä teemoista yllättävän vähän keskusteluihin, vaikka työ on on automatisoitunut, digitalisoitunut ja muuttunut globaalimmaksi.

– Postissa, paperi- ja metallialan tehtaissa, kunnissa ja valtiolla on lukuisia esimerkkejä, joissa siivoojat on siirretty uudelle työnantajalle. Ennallaan työssä on pysynyt kaikki muu paitsi siivoojan palkka. Sitten sama on tehty kiinteistönhoitajille, ruokapalvelutyöntekijöille ja niin edelleen.

Työ pysyy samana, mutta palkka ja työehdot heikkenevät.

– Työelämän pelisäännöt ovat melkoisessa ristipaineessa, kun työnantajapuoli ja sitä lähellä olevat tahot haluavat halpuuttaa työtä.

Mäkipää muistuttaa, että EU:ssa päätetään asioista, joiden merkitys suomalaiselle työntekijälle on suuri.

– Esimerkiksi nollatuntisopimuksiin on tulossa parannuksia EU:ssa tehtyjen päätösten pohjalta. Jatkossa työtunneista on sovittava hyvissä ajoin ja jos työnantajan kanssa sovitut tunnit eivät työntekijästä riippumattomista syistä toteudu, työnantaja on velvollinen maksamaan niistä.