Kansan Uutiset kirjoitti (22.4). Milkasta, jonka elämä muuttui hänen täytettyään 16 vuotta ja siirryttyään eläkkeelle (”Koko turvaverkko kerralla alta”). Kela haluaa oikaista joitain jutussa olleita väärinkäsityksiä, jotka liittyvät Kelan maksamiin etuuksiin.

16 vuoden ikäraja vammaisetuuslaissa ei tarkoita sitä, että sen jälkeen jäisi ilman Kelan etuuksia.

16 vuotta täyttävä, pitkäaikaisesti sairas tai vammainen voi hakea täyttä työkyvyttömyyseläkettä, jolla turvataan toimeentulo. 16 vuotta täyttänyt voi myös hakea 16 vuotta täyttäneen vammaistukea. Lisäksi 16 vuotta täyttänyt voi hakea eläkettä saavan hoitotukea. Eri etuuksien erilaiset ikärajat johtuvat siitä, että etuudet perustuvat eri lakeihin.

Rahana maksettavien etuuksien lisäksi voi hakea Kelan korvaamaa kuntoutusta. Vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta järjestetään alle 65-vuotiaille, joille on sairauden tai vamman vuoksi huomattavan vaikea suoriutua arjessa. Kuntoutuksen tavoitteena on turvata paitsi arjessa selviytyminen myös osallisuus yhteiskunnassa.

Vaativasta lääkinnällisestä kuntoutuksesta kannattaa keskustella hoitavan lääkärin, esimerkiksi terveyskeskuslääkärin kanssa, sillä kuntoutusta varten tarvitaan kuntoutussuunnitelma. Kuntoutus voi siis olla terapioita, kursseja ja muuta toimintaa, eikä se liity välttämättä sairaanhoitoon tai laitoshoitoon.

Seija Sukula

etuuspäällikkö

Pia Kankare

suunnittelija

Kela