”Osapuolet päässeet tyydyttävään sovintoon.”

Teollisuusliitto on tänään perjantaina lopettanut Pyhännällä sijaitsevaan Lapwalliin kohdistuvat saartotoimet. Saarto perutaan, koska osapuolet ovat päässeet Teollisuusliittoa tyydyttävään sovintoon kiistanalaisista asioistaan, liitto tiedotti.

Teollisuusliitto asetti Lapwallin hakusaartoon maaliskuussa. Syynä saarron aloittamiselle ovat liiton tietoon tulleet syrjintätapaukset Pyhännän toimipisteessä.

Yritys oli muun muassa jättänyt noudattamatta työehtosopimuksen määräystä ay-jäsenmaksujen perinnästä. Lisäksi yritys oli syyllistynyt työntekijöidensä syrjintään ammattiyhdistystoiminnan perusteella tarjoutumalla maksamaan Yleisen työttömyyskassan jäsenmaksun työntekijöiden puolesta.

Lisäksi Teollisuusliiton saamien tietojen mukaan LapWall Oy käytti syrjiviä bonuspalkkiojärjestelmiä. Osalle yrityksen työntekijöitä on maksettu 500 euron bonuksia syrjivin perustein. Perusteita bonukselle ovat olleet, että työntekijä eroaa Teollisuusliitosta, työntekijä ei osallistu lakkoon tai että työntekijälle ei kerry sairauspoissaoloja vuoden aikana.