Lehtikuva/Heikki Saukkomaa

Järjestö vaatii kaikille tarvitseville mahdollisuutta ei-digitaalisiin henkilökohtaisiin palveluihin, opastukseen ja neuvontaan.

26 000 henkilöjäsenen Eläkeläiset ry vaatii hallitusohjelmatavoitteissaaneläkeläisköyhyyden torjuntaohjelmaa. Siihen sisältyvät tasokorotus sekä kansaneläkkeeseen että takuueläkkeeseen. Pienen työeläkkeen saajien asemaa järjestöä esittää parannettavaksi korottamalla kansaneläkkeen suojaosaa ja pienentämällä kansaneläkkeen pienentymiskerrointa.

Eläkeläiset ry:n tavoitteena on 1 000 euron minimieläke.

Lisäksi järjestö painottaa, että alkaneella vaalikaudella on turvattava iäkkäiden oikeus arvokkaaseen elämään ja yhdenvertaisiin palveluihin. Valtakunnallinen vanhusasiainvaltuutetun virka tarvitaan ehdottomasti. Vanhuspalveluiden valvontaa on muutenkin lisättävä kaikilla tasoilla: omavalvontana, kunnissa, aluehallintovirastoissa ja Valvirassa.

– Yhteiskunnan suurissa muutoksissa on vahvistettava ikäihmisten osallisuutta ja estettävä kaikenlainen ikäsyrjintä. Tämä koskee palveluiden lisäksi sosiaaliturvaa, digitalisoitumista, asuntopolitiikkaa ja ilmastonmuutoksen haasteita. Ilmastonmuutoksen tehokas torjunta esimerkiksi edellyttää yhteiskunnan tukea asumiseen liittyviin muutostöihin, toteaa Eläkeläiset ry:n puheenjohtaja Martti Korhonen.

Eläkeläiset ry:n mukaan on tärkeää, että ikäihmisten syrjäytyminen palveluita digitalisoitaessa estetään. Kaikille sitä tarvitseville on tarjottava mahdollisuus ei-digitaalisiin henkilökohtaisiin palveluihin, opastukseen ja neuvontaan.