Pixabay/Michal Jarmoluk

Kesätyöpaikkojen haku käynnistyi jo tammikuussa. Teknologiateollisuus, Kemianteollisuus ja Metsäteollisuus lupaavat kampanjassaan kaikkiaan 26 000 kesätyöpaikkaa. Niistä suurin osa on teknologiateollisuudessa.

Kuinka paljon kemianalan yrityksissä on tarjolla kesätöitä,asiantuntija Anni Siltanen, Kemianteollisuus ry:stä?

– Yritykset ovat ilmoittaneet kaikkiaan yli 2 400 kesätyöpaikasta. Tavoitteemme on 2 500 kesätyöpaikkaa. Osassa yrityksistä ensimmäiset kesätyöntekijät aloittavat jo toukokuussa. Osa paikoista on vielä täyttämättä.

Keille kesätyöpaikat on tarkoitettu?

– Alan ammattiopintoja tekeville, esimerkiksi prosessiteollisuuden, tuotantotekniikan kunnossapidon ja laboratoriolinjan opiskelijoille, sekä alan korkeakouluopiskelijoille, eli insinööri-, kemian- ja luonnontieteiden opiskelijoille.

– Lisäksi on koululaisille tarkoitettuja Tutustu työelämään ja tienaa -jaksoja. Kahden viikon aikana voi ansaita noin 350 euroa.

ILMOITUS

Minkälaisia valmiuksia kemianalan kesätyöpaikkaan tarvitaan?

– Turvallisuusasenteen pitää olla kunnossa. Yrityksissä saatetaan käsitellä kemikaaleja, ja siksi monilla kesätyöntekijöistä on jo alan koulutusta. Työntekijän pitää muistaa, että tämä on valmistavaa teollisuutta. Jokainen työntekijä saa turvallisuuskoulutuksen ennen kuin hän aloittaa töissä.

– Sitten tarvitaan ihan perinteisiä työelämätaitoja, mm. oma-aloitteellisuutta ja vuorovaikutustaitoja.

Vaaditaanko kemianalan osaamista?

– Kiinnostus kemiaan ja luonnontieteisiin on eduksi. Jos teollisuus ylipäätään kiinnostaa, sekin sopii. Valitettavasti kemianalalla on ollut vetovoimahaastetta, sillä nuoret eivät pidä sitä tulevaisuuden alana. Tämä on väärä luulo, sillä globaalit haasteet ratkaistaan kemian avulla.

Miksi kemia on tulevaisuuden ala?

– Me olemme maailmanparannushommissa. Kaikki tulevaisuuden energiaratkaisut, ravinnonsaanti ja muut perusratkaisut ovat kemiaa. Alalle tarvitaan nuoria, joilla on halua ratkaista näitä ongelmia.

Onko nuorille luvassa jatkossakin alan töitä?

– Ehdottomasti. Vienti vetää ja teollisuus menee kohti hiilineutraaliutta. Tarvitsemme ihmisiä, jotka osaavat ratkaista ongelmia ja joilla on kyky ajatella globaalisti.

Minkälaisissa kemian yrityksissä työpaikat ovat?

– Suurin osa yrityksistämme hyödyntää mahdollisuutta palkata kesätyöntekijöitä. Joissakin on tarjolla yksi tai muutama kesätyöpaikka, joissakin haetaan kymmeniä.