Suomeen on pinttynyt suurtyöttömyys, jonka poistamiseen ei ole löytynyt keinoja. Työttömiä on ollut virallisten tilastojen mukaan kolmesataatuhatta, mutta kun työssäoleviksi on laskettu myös kaikki pätkätyöllistetyt, todellisuudessa työtä vailla on ollut ainakin puoli miljoonaa. Viime aikoina työpaikkoja on avautunut, mutta työttömien virallinen luku on yhä kaksisataatuhatta.

Retuperällä on myös kotimainen ruoantuotanto, samoin energiantuotanto. Ilmastonmuutos heikentää viljelyolosuhteita. Kymmenen vuoden päästä ruokaa ei saa ostaa enää mistään, joten jokaisen maan on huolehdittava omasta ruoantuotannostaan, ja Suomi ostaa toisen puolen käyttämästään energiasta fossiilienergiana.

Suurtyöttömyys on tuonut yhteiskuntaan aivan uuden piirteen, ihmisten eriarvoisuuden. Työttömissä on todettu paljon huonokuntoisia ja osaamattomia, mikä on johtanut kautta maan laajaan kuntoutukseen ja koulutukseen. Tässä vaiheessa on kuitenkin tehty karkea virhe, sillä kuntoutukseen on määrätty myös suuri joukko täysin työkykyisiä ammatti-ihmisiä. He joutuvat tekemään kuntoutuksessa omaa ammattityötään, johon he ovat hankkineet erikoisosaamisen pitkäaikaisilla opinnoilla. He eivät ole kuitenkaan saaneet työn tuloksia itselleen, vaan sadaltatuhannelta ammattilaiselta on otettu koulutuksen nimissä pois jopa parin vuoden työtulot, ja ne on siirretty valtion, kuntien sekä yritysten käyttöön. Tekijällekin on toki jäänyt yhdeksän euroa päivältä.

Tulonsiirtojen uhriksi joutuneita työläisiä on ollut noin satatuhatta ja siirrettyjä tuloja useita miljoonia. Long Play -verkkojulkaisu on tutkinut asiaa ja selvittänyt sekä uhriksi joutuneiden työläisten että heiltä siirrettyjen tulojen määrän. Koulutustehtävä ja työntekijäin ohjaus on annettu työvoimaviranomaisille. Mikäli työntekijä ei alistu koulutukseen, hän menettää merkittävän osan saamastaan yhteiskunnan tuesta.

Eräs pitkäaikaistyötön teki koulutuksessaan omaa ammattityötään pari vuotta siirtämällä eri virastojen tiedostoja paperimapeista tietokonesäilytykseen. Tätä työtä hän teki Joensuussa, Oulun yliopistossa ja Sastamalassa yhteensä parisen vuotta ilman palkkaa.

Erkki Raudaskoski
Rovaniemi