Lehtikuva/Anni Reenpää

Vuonna 1995 laatukurssilla laatuguru kertoi tarjonneensa terveydenhuoltoon laatujärjestelmää turhaan useamman kerran ja viittasi alan byrokratiaan ja valtahierarkiaan. Ero teollisuuteen ei voi olla niin suuri, että alalle eivät sopisi laatuvaatimukset.

Esimerkiksi lääketeollisuudella, testilaboratorioilla ja lääketieteellisiä laitteita valmistavilla yrityksillä on kullakin laatujärjestelmänsä. Sisäiset ja ulkoiset tarkastukset (auditit) auttavat vastaamaan myös tulevaisuuden bisneshaasteisiin.

Soten laatutavoitteita en kuullut, mutta sen miljoonilla olisi voinut palkata henkilöstöä ja nostaa hoitajien palkkoja.

Alkujaan konepajoihin kehitetyn laatustandardin kehitys helpotti sen käyttöä. Kuntoon laitettu laatujärjestelmä ei ollutkaan yrityksille jatkuva kuluerä vaan välttämättömyys sujuvalle työnteolle ja laadukkaille tuotteille.

Hyviä ohjeita, hyvin toimivia tiimejä ja hoitokäytäntöjä on varmasti eri puolilla hoito- ja hoiva-alaa jo olemassa, mutta se ei tarkoita vielä ollenkaan kokonaisvaltaista laatujärjestelmää. Niitä voi käyttää osana rakennettua laatujärjestelmää, ja auditoinnin pitäisi tapahtua syntynyttä laatukäsikirjaa ja mahdollista ulkoistussopimusta vastaan.

Juha Tuominen
Kaarina