Lehtikuva/Heikki Saukkomaa

Henkilöstö syyttää yritystä sanelupolitiikasta.

Alkuvuoden hoivakriisi ei noussut merkittäväksi puheenaiheeksi vaalikeskusteluissa, mutta itse kriisi jatkuu. Torstaina Mehiläisen tytäryhtiöiden henkilöstö marssi ulos Kemin ja Tornion työpisteistään. Ulosmarssi tapahtui Mehiläinen Länsi-Pohja Oy:ssä, Mehiläinen Terveyspalvelut Oy:ssä ja Mehiläinen Työelämäpalvelut Oy:ssä.

Työntekijät kertovat olevansa väsyneitä työnantajan yksipuoliseen sanelupolitiikkaan, työolosuhteiden heikentämiseen sekä siihen, että työnantaja ei noudata työehtosopimusta.

Hoiva-alan ammattiliittojen SuPerin ja Tehyn mukaan ulosmarssiin johtivat työnantajan toimet, jotka ovat heikentäneet olennaisesti työntekijöiden työhyvinvointia ja työssäjaksamista. Pinnaa kiristävät myös vuoden 2018 lomarahojen maksamisen eriarvoisuus ja järjestelyvaraerän maksamisen viivästyminen.

Liitot kertovat työnantajan toteuttaneen nopeassa tahdissa muutoksia, jotka ovat heikentäneet henkilökunnan työssä jaksamista ja työhyvinvointia. Henkilökuntaa ei kuulla, vaan työnantaja noudattaa sanelupolitiikkaa.

Henkilökuntaa on vähennetty ja kaikkiaan sitä on liian vähän. Työmäärä on joillakin osastoilla moninkertaistunut. Asiakkaan yksilöllinen ja laadukas hoito ei toteudu liian pienen henkilöstömäärän ja kiireen vuoksi. Esimerkiksi asiakkaan nopea kuntoutus on viivästynyt.

ILMOITUS

Viikonloppuisin erikoissairaanhoidossa hoitajat huolehtivat myös ruoan jakelusta. Sijaisia ei palkata tai sijaisten palkkaaminen on hankalaa. Työntekijöillä on huoli potilasturvallisuuden vaarantumisesta, ja he eivät voi tehdä työtään niin hyvin kuin pitäisi. Osaavaa henkilöstöä on jo irtisanoutunut kiireen ja työolojen heikennysten vuoksi.

Henkilöstön työaikoja on lyhennetty ja työvuoroja muutettu. Kun ei ole päällekkäistä työaikaa, ei ehditä antaa raportteja ja työt joudutaan jättämään kesken. Tieto ei kulje raporttien puuttumisen vuoksi.

Erikoislääkäreistä on pula, eikä pätevää lääkäriä ole aina saatavilla. Potilaiden odotusajat ovat pidentyneet. Hoidon aloitus viivästyy, ja potilasturvallisuus vaarantuu. Kun potilaita ei pystytä hoitamaan, heitä joudutaan lähettämään Ouluun aikaisempaa useammin.