Lehtikuva/Martti Kainulainen

Alaston kuvaus Sipilän hallituksen fiaskosta vahvistaa keskustan ja kokoomuksen lehmänkaupan tuhoisat vaikutukset.

Valtioneuvoston kanslia on julkaissut koko raportin Maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelun tuki, josta Helsingin Sanomat kertoi aamulla. Selvitys oli siis valmis, vaikka alivaltiosihteeri Päivi Nerg perusteli sen lykkäämistä vaalien yli sillä, että ”tässä tuli niin sanotusti aika paljon isompia kysymyksiä hoidettavaksi alasajoon liittyen”.

Hallituspuolueet perustelivat viime kuussa sote-uudistuksen kaatuneen perustuslaillisiin ongelmiin. Asiantuntijaraportin mukaan pääsyy oli keskustan ja kokoomuksen marraskuussa 2015 tekemä lehmänkauppa, jossa keskusta sai maakuntauudistuksen ja kokoomus laajan valinnanvapauden.

Muita syitä olivat epärealistinen aikataulu sekä ”uudistuksen omintakeinen työjärjestys”, kuten raportissa kuvataan:

”Toimeenpano ehdittiin joltain osin aloittaa ennen lakien hyväksymistä – tai ainakin toimeenpanon valmistelu meni maakunnissa varsin pitkälle ilman lainsäädäntöä. Jatkossa on hyvä pitää mielessä, että toimeenpanoon siirrytään vasta lainsäädännön valmistuttua.”

”Poliittisen johdon kokonaiskuva joskus kaoottinen”

Aikatauluongelmista raportti pitää merkittävänä syyä valinnanvapaussääntelyn ottamista valmisteluun varhaisessa vaiheessa marraskuussa 2015 tehdyn poliittisen linjauksen – keskustan ja kokoomuksen lehmänkaupan – jälkeen.

ILMOITUS

Poliittisesta ohjauksesta selvityksessä sanotaan, että se ”on ulottunut monilta osin vahvasti sisältöihin ja jopa hyvin yksityiskohtaisiin muotoiluihin, mikä on kasvattanut poliittisen konfliktin riskiä ja haastanut uudistuksen valmistelua”.

Yllättävänä selvityksen mukaan ”on pidetty sitä, että poliittisen johdon kokonaiskuva uudistuksesta on osoittautunut epäselväksi, jolloin kannanotot perusasioista ovat huojuneet, velloneet ja tuntuneet joskus kaoottisilta. Tällä on ollut kielteisiä heijastusvaikutuksia lainvalmistelutyöhön”.

Lobbarit vaikuttivat taustalla

Lobbarit vaikuttivat valmistelun taustalla:

”Osan poliittisista käänteistä on haastatteluissa arvioitu perustuneen vahvaan ulkopuoliseen vaikuttamiseen, mikä sinänsä ei ole politiikan normaalikäytännöissä epätavallista. Lainvalmistelun kannalta on näyttäytynyt kuitenkin ongelmana se, että poliittisen linjauksen pohjana ei ole ollut eri vaihtoehtoja ja niiden vaikutusta koskevaa taustatyötä.”

Asiantuntijoiden mielestä uudistuksen pohjaksi olisi pitänyt hakea laajaa poliittista yhteisymmärrystä ja toimivaa yhteistyötä opposition kanssa.

”Liiallinen poliittinen erimielisyys toteutettavasta uudistuksesta on maakunta- ja sote-uudistuksen tapauksessa johtanut epävarmuuden ja epäselvyyden ilmapiiriin.”