Malachi Witt/Pixabay

Työtä tehdään usein tiimeissä, joista toiset ovat kokoonpanoltaan löyhiä, toiset tiiviitä.

Mitä tiimiäly on, muutosvalmentaja, kirjailija Maaretta Tukiainen?

– Tiimiäly syntyy, kun ryhmän jäsenten kaikki kyvyt tulevat käyttöön yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi.

Mitä hyötyä siitä on?

– Teknologian kehittyessä ihmisten yhteistyötaidot nousevat tärkeään asemaan. Tekoäly tekee rutiinityöt, ihmistiimit kilpailevat sen kanssa luovuudella ja ongelmanratkaisutaidoilla.

– Työskennellessään tiimissä työntekijät muun muassa ratkaisevat monimutkaisempia ongelmia, oppivat nopeammin ja ovat tehokkaampia kuin yksin.

ILMOITUS

Voiko tiimiälyä opetella?

– Kyllä. Jokainen tiimin jäsen voi opetella myönteisyyttä, itsetuntemusta ja vuorovaikutustaitoja. Kun tiimin jäsenet sitoutuvat toistensa kannustamiseen ja suhtautuvat rakentavasti esimerkiksi toistensa luoviin ideoihin, tiimi voi tavoittaa tuloksia, joita yksittäiset jäsenet eivät tavoittaisi.

Miten tiimiäly näkyy työelämässä?

– Parhaimmillaan tiimiäly tehostaa toimintaa. Se näkyy tilinpäätöksessä kasvaneena tuloksena.

– Myös työtyytyväisyys paranee, kun vuorovaikutustaidot kohentuvat.

– Sallivassa työilmapiirissä saa myös epäonnistua. Epäonnistumiset voidaan ottaa kokeiluna, joista on mahdollisuus oppia.

– Vaikka työpaikan roolijaot ovat tärkeitä, kaikkien työntekijöiden ideat ansaitsevat tulla kuulluiksi. Se on tiimiälyn demokratiaa.

Tarvitseeko myös yksintyöskentelevä tiimiälyä?

– Kyllä. Hänellä on tavoitteidensa saavuttamiseksi varmasti myös yhteistyökumppaneita, joiden kanssa hän on vuorovaikutuksessa.

Näkyykö tiimiäly myös arjessa?

– Ilman muuta. Perhe, ystäväpiiri ja harrastusporukka voivat hyödyntää tiimiälyä toiminnassaan.

Tiimiäly – Opas muuttuvaan työelämään ilmestyy 14.5. Kirjoittajina ovat Maaretta Tukiaisen lisäksi Ilona Hilla ja Ida Hakola.