Lehtikuva/Vesa Moilanen

PAM:n tilaamassa kyselyssä kolme neljästä kansanedustajaehdokkaasta tukee polkupyörälähettien ja muiden alustalouden työntekijöiden asemaa selkeyttävän työantajaolettaman lisäämistä työsopimuslakiin.

Asiaa selvitti Aula Research Oy Palvelualojen ammattiliiton toimeksiannosta.

”Työsopimuslakiin tulee lisätä työnantajaolettama työsuhteisiin, jotka täyttävät työsuhteen piirteet” oli väittämä, johon kansanedustajaehdokkaita pyydettiin ottamaan kantaa kyselyssä. Vastaajista 75 prosenttia oli väittämän kanssa joko täysin tai jokseenkin samaa mieltä. Työnantajaolettama merkitsisi, että työsuhteen piirteiden täyttyessä alustatalouden työntekijää pidettäisiin ensisijaisesti työntekijänä.

Alustat eivät tunnusta työntekijän työsuhdetta

Tällä hetkellä alustat eivät tunnusta sitä, että työn tekijöillä olisi työsuhde. Ehdokkaiden enemmistö kannattaa työnantajaolettaman lisäämistä työsopimuslakiin sellaisissa työsuhteissa, jotka täyttävät työsuhteen piirteet.

PAMin puheenjohtaja Ann Selin pitää kyselyn tuloksia merkittävinä alustatalouden työntekijöiden näkökulmasta.

ILMOITUS

– Alustatalouden kautta tehtävä tai välitettävä työ voi tarjota joustavia mahdollisuuksia työllistymiseen, mutta voi myös tarjota turvattomuutta työtä tekevien työoikeudellisen aseman kannalta. On tärkeää, että sosiaaliturva, työsuojelu, säälliset työehdot sekä oikeus edunvalvontaan taataan kaikille. Tämän vuoksi lainsäädäntöä pitää täsmentää sekä kehittää vastaamaan myös uuden työn muotoihin, Selin toteaa.

Valmiutta lainsäädännön kehittämiseen löytyy

Vasemmistoliiton, SDP:n ja Vihreiden ehdokkaat kannattivat eniten työnantajaolettaman lisäämistä. Vähiten asiaa tukivat kokoomuslaiset ja RKP:n edustajat, vaikka heistäkin enemmistö (55 prosenttia) suhtautui asiaan myönteisesti.

Selinin mielestä kysely antaa vahvan viestin siitä, että tulevaisuudessa poliittiset päättäjät ovat valmiita kehittämään lainsäädäntöä niin, että uusille työn tekemisen muodoille saadaan pelisäännöt.

– Jos lainsäädäntö ei kehity alustatalouden mukana, työntekijöitä uhkaa syrjäytyminen kohtuullisista työnteon ehdoista, Selin jatkaa.

Aula Research Oy:n tekemään kyselyyn vastasi 378 eduskuntapuolueiden kansanedustajaehdokasta. Keskustan, Perussuomalaisten ja Kokoomuksen ehdokkaat olivat vastaajista aktiivisimpia. Erityisen positiivisesti työnantajaolettamaan suhtauduttiin Vaasan vaalipiirissä jossa 91% vastaajista oli täysin samaa mieltä tai jokseenkin samaa mieltä aiheesta ja loput 9 % ehdokkaista eivät osanneet sanoa kantaansa aiheeseen.

Kestotilauksen ensimmäinen vuosi 142eur

Tarjous uusille kestotilaajille!

Kestotilauksen ensimmäinen vuosi nyt vain 142€ – säästä 20 euroa.
Voit maksaa tilauksesi 3, 6 tai 12 kuukauden erissä. Kestotilaajana saat lukuoikeuden myös digilehteen.
Tarjous uusille kestotilaajille on voimassa 18.4. saakka.

Tilaa tästä!