Madelen Wildhaber

Jaakko Lindfors

31-vuotias turkulainen filosofian maisteri ja musiikin maisteri.
Turun Vasemmistoliiton puheenjohtaja.
Turun ruotsinkielisen lukion historian ja yhteiskuntaopin opettaja päätyökseen ja sivutyönä oppikirjailija ja opettajankouluttaja Åbo akademissa ja Turun yliopistossa.
Vasemmistoliiton eduskuntavaali- ja eurovaaliehdokas.

Koossa on nyt yli 1 300 nimeä. Vasemmistoliiton eurovaaliehdokas toivoo, että alipalkkaus kriminalisoitaisiin EU:n laajuisesti.

Vasemmistoliiton varsinaissuomalainen eurovaaliehdokas Jaakko Lindfors käynnisti kevättalvella nimienkeruun alipalkkauksen kriminalisointia vaativaan kansalaisaloitteeseen. Työelämän parantaminen niin Suomessa kuin Euroopassakin on Lindforsin vaalitaistelun ydinaihe.

Syy, miksi opettajan ammatissa toimiva Lindfors käynnisti alipalkkaukseen kuriin saattamiseen pyrkivän hankkeen, liittyy miehen kotiseutuun.

– Alkuvuodesta täällä Turussa ja Varsinais-Suomessa uutisoitiin laajasti erityisesti laivanrakennusalaa koskevista alipalkkausepäilyistä, jotka ovat jatkuneet jo vuosia. Ongelma ei siis ole uusi. Eikä se koske pelkästään laivanrakennusalaa. Paikalliset ammattiosastot ovat ottaneet asiaan kantaa ja alkuvuodesta myös Turun Vasemmistoliitto ja puolue valtakunnallisestikin.

Aivan yksin hän ei ole liikkeellä. Aloitteen hän laati yhteistyössä Teollisuusliiton osasto 49 kanssa. Nimiä aloitteeseen pitää elokuun loppuun mennessä saada 50 000.

Lindfors toivoo, että alipalkkausaihe ylittää valtakunnallisen uutiskynnyksen, koska sen myötä hän uskoo tavoitteen toteutuvan. Hän toivoo myös, että nyt kun ammattiyhdistysliikkeeltäkin on eduskuntavaalikiireet ohi, se ottaisi kansalaisaloitteen omakseen.

– Meillä, jotka yksityishenkilöinä olemme laittaneet aloitteen alulle, ei ole taloudellisia resursseja käynnistää isoa markkinointikampanjaa, Lindfors vinkkaa.

Yksilön ja verotulojen vuoksi

Lindfors korostaa, että alipalkkausta esiintyy laajalti. Laivanrakennus on vain jäävuoren huippu.

– Se koskee yhtä lailla ravintola-alaa, hoiva-alaa, teollisuutta ja myös rakennusalalla vaikka siellä onkin otettu veronumerot käyttöön.

Alipalkkauksesta kärsivät ennen kaikkea työntekijät perheineen, mutta myös yhteiskunta, sillä alipalkkaus tarkoittaa isoa lovet niin kuntien kuin valtionkin verotuloihin.

– Kriminalisointi on vasta yksi tärkeä keino. Sillä ei yksin koko valuvikaa korjata, vaan siihen tarvitaan usein toimenpiteitä, Lindfors korostaa.

Niistä tärkeimpiä ovat rakennusalalla jo käytössä olevan veronumerokäytännön laajentaminen muille aloille.

ILMOITUS (TEKSTI JATKUU ALLA)

Kanneoikeus järjestöille

– Yhtä tärkeää on myös se, että ammattiyhdistykset saisivat lopultakin kanneoikeuden.

Lindfors korostaa, että yksittäinen, usein ulkomaalainen työntekijä, jonka palkkoja poljetaan alle suomalaisten työehtosopimusten, joutuisi ottamaan aivan liian suuren henkilökohtaisen riskin, jos hän lähtisi itse riitauttamaan asiaa.

– Ammattiyhdistysten ja liittojen kanneoikeudella otettaisiin riski yksittäiseltä työntekijältä isommille hartioille.

Lisäksi olisi Lindforsin mukaan korjattava pari epäkohtaa. Toinen on alipalkkauksen sanktiot.

– Sanktiot ovat nyt niin pieniä, että niistä ei synny minkäänlaista riskiä yritykselle. Isoimmillaan sanktiot lähetettyjen työntekijöiden alipalkoista ovat vain 10 000 euroa. Isolle työnantajalle rahasumma ei merkitse mitään.

Lindforsin mukaan vielä olisi tärkeää saada palkkatiedot julkisiksi.

– Näin saataisiin Emmental-juuston kaikki reiät tukittua.

Kriminalisointi EU:n laajuiseksi

Lindfors haluaa alipalkkauksen kriminalisoinnin voimaan EU:n laajuisesti, samoin minimipalkan.

– Enkä tarkoita yleissitovan työehtosopimusjärjestelmän kyseenalaistamista minimipalkkavaatimuksella. Pikemminkin se olisi pohja, jota ei missään eikä koskaan saisi alittaa. Toivoisin Suomeenkin lakia minimipalkasta.

Lindfors uskoo, että näillä keinoilla saataisiin lähetettyjen työntekijöiden palkat nousemaan.

– Se olisi läpinäkyvä, helppo, ennustettava, kaikilla aina tiedossa oleva pohja, jota ei koskaan saisi alittaa. Se olisi työntekijöiden etu EU-maissa, koska EU:n sisällä on vapaa liikkuvuus. Se toimisi rehellisesti toimivien yrittäjien puolesta, koska se estää markkinoiden vääristymät. Alipalkkauksessahan on pohjimmiltaan kyse markkinoiden tietoisesta vääristämisestä, jolloin rehellisesti toimivat työnantajat joutuvat huonompaan asemaan.

SAK:n tavoitteena on jo pitkään ollut yleissitovan työehtosopimuksen alittavan palkan maksamisen muuttaminen virallisen syytteen alaiseksi palkkarikokseksi.

Jaakko Lindfors

31-vuotias turkulainen filosofian maisteri ja musiikin maisteri.
Turun Vasemmistoliiton puheenjohtaja.
Turun ruotsinkielisen lukion historian ja yhteiskuntaopin opettaja päätyökseen ja sivutyönä oppikirjailija ja opettajankouluttaja Åbo akademissa ja Turun yliopistossa.
Vasemmistoliiton eduskuntavaali- ja eurovaaliehdokas.

Päätoimittaja Sirpa Puhakka

Hyvä lukija!

”Jokainen tilaus vahvistaa meitä tekemään parempaa journalismia, vaihtoehtoa valeuutisille ja humpuukille”, sanoo päätoimittaja Sirpa Puhakka.

Tilaa Kansan Uutiset ja edistät moniäänistä journalismia!