Lehtikuva/Kamil Krzaczynski

Yhdysvalloissa sanat ”sosialisti” tai ”sosialismi” on aikaisemmin mielletty kielteisinä ja omalle maalle vieraina. Viime vuosina tilanne on muuttunut.

Vuosituhannen vaihteen nuoriso, joka on syntynyt vuosina 1981–1996, näyttää suuntaa poliittiselle muutokselle anglosaksisissa maissa. Britanniassa alle 25-vuotiaat vastustavat brexitiä. Heidän äänillään konservatiivipuolue ei olisi saanut yhtään paikkaa alahuoneeseen. Yhdysvaltain politiikassa nuoriso on löytänyt paikkansa vasemmistosta, yhdysvaltalaisesta sosialismista.

Perinteinen maaseudun ja kaupunkien välinen jako tai etelän ja pohjoisen välinen dikotomia ovat saaneet rinnalleen sukupolvien välisen poliittisen erilaistumisen. Nuoriso vastustaa uusliberalismin synnyttämää eriarvoistumista, nuoriso syyttää superrikkaita heidän nauttimistaan eduista, ja nuoriso vaatii sosiaalisia uudistuksia.

Yhdysvalloissa sanat ”sosialisti” tai ”sosialismi” on aikaisemmin mielletty kielteisinä ja omalle maalle vieraina. Viime vuosina tilanne on muuttunut. Hiljattain nuorison keskuudessa tehty kyselytutkimus osoittaa, että 51 prosenttia vastaajista kokee termin myönteisenä. Heille termiin ”sosialismi” liittyy myönteisiä mielleyhtymiä. Arvostettu The Economist -lehti kirjoitti laajan artikkelin aiheesta.

Vasemmistoon myönteisesti suhtautuvia nuoria yhdistävät huoli kiihtyvästä eriarvoistumisesta, mahdollisuuksien jakautumisen epätasaisuudesta ja ympäristöongelmista. Rohkeimmat puhuvat jo yhdysvaltalaisen sosialismin tulemisesta vaikka liikkeellä ei varsinaista yhtenäistä ohjelmaa vielä olekaan. Nuorison keskuudessa vasemmistolaisuus leviää nopeasti.

Kysymys kuuluu, mihin liike keskittyy?

ILMOITUS

Bernie Sanders on monen amerikkalaisen vasemmistolaisen esikuva. Vaikka hän ei esivaalissa päässyt demokraattien presidenttiehdokkaaksi 2016, hän nosti agendalle tärkeitä teemoja, joista ei oltu ennen puhuttu. Yhdysvalloissa on valtavia sosiaalisia haasteita, mikä on ollut pitkään tabu. Kymmeniä miljoonia ihmisiä elää köyhyydessä ilman työtä ja terveydenhuoltoa.

Yhdysvalloissa on kysymys isosta yhteiskunnallisesta muutoksesta sen tähden, että se on maailman ainoa kehittynyt ja vauras maa, jolla ei ole koskaan ollut omaa sosialistista perinnettä. Siellä vasemmistolaisuus on merkinnyt vastakohtaa liberalismille tai suoranaista radikalismia.

Käsitteen uuden sisällön ovat keskusteluun tuoneet Bernia Sandersin rinnalla amerikkalaisnuoret. Samalla kun nuoret ovat kääntäneet selkänsä perinteisille demokraateille kuten Hillary Clintonille, he ovat ottaneet käyttöön uuden termin: demokraatti-sosialisti tai pelkkä sosialisti. Nuori kongressiedustaja Alexandria Ocasio-Cortez (s. 1989) on esimerkki tällaisesta uuden ajan edustajasta. Hän on nuorin nainen, joka on valittu edustajainhuoneeseen.

Bernie Sandersin Vallataan Wall Street -liike on tuottanut nettiin ylettömän määrän uusia julkaisuja ja aktivistiyhteisöjä, jotka jatkavat toimintaansa. Bernie Sanders aikoo toistamiseen osallistua demokraattipuolueen esivaaliin. On varmaa, että amerikkalainen sosialismi jakaa demokraattien vasemman siiven kanssa sosiaalisen eriarvoistumisen kritiikin, superrikkaiden ja vastuuttomien suuryritysten arvostelun sekä sosiaalisten uudistusten vaatimuksen. Sanders yhdistää nuorten vasemmistolaisten pyrkimykset.

Anarkistikirjailija David Graeberin mukaan sosialismi on feminismiä, rasismin vastaisuutta ja seksuaalivähemmistöjä. Kysymys on identiteetin määrittelystä, moraaliarvojen tuulettamisesta. Sosialismin tavoitteena on politisoida syvälle juurtunut eriarvoisuus ja repiä se yhteiskunnasta juurineen. Nuoriso elää suurissa veloissa yliopistojen korkeiden lukukausimaksujen ja terveysvakuutusmaksujen takia. Taloudellisten tekijöiden lisäksi ilmastonmuutos on liikkeen keskeinen huolenaihe. Nämä liittyvät kiinteästi toisiinsa. Päästövähennykset edellyttävät talouden uudelleenjärjestelyä.

Monet amerikkalaisäänestäjät, erityisesti nuoret, ovat tyytymättömiä maansa politiikkaan. He haluavat ehdokkaan, joka vaikuttaa aidolta ja ajaa oikeita asioita. Sanders saavutti Quinnipiac-yliopiston mielipidetiedustelussa 57 prosentin kannatuksen jättäen Massachusettsin senaattorin Elizabeth Warrenin kauas taakseen. Julkisen terveydenhuollon puolustaminen ja maksuttoman koulutuksen edistäminen ovat amerikkalaisittain ”sosialistisia” teemoja ja sellaisina puhuttelevat äänestäjiä.

Kirjoittaja on ulkopolitiikan ja kehitysyhteistyökysymysten harrastaja ja valtiotieteen maisteri.


Hyvä lukija!

Kiitos, että luit jutun. Tämä juttu on kirjoitettu kotiin tilattavaan lehteemme.

Jokainen tilaus vahvistaa toimituksemme resursseja kirjoittaa luotettavia uutisia ja juttuja verkkoon.

Tilaa nyt Kansan Uutiset. Edistät moniäänistä journalismia!

Tarjoushintaan kotiin kannettuna 30 €/3 kk + sähköinen digilehti 3 kuukaudeksi 4,90 €.