Ammattiliitto Pro

Teknologiateollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimuksen optiovuodelle ei liiton mielestä ole edellytyksiä. Syksyllä edessä normaalit neuvottelut.

Kilpailukykysopimuksen työajan pidennys hiertää yhä pahemmin seuraavia työehtosopimusneuvotteluja. Tuorein esimerkki tästä on Ammattiliitto Pron ja Teknologiateollisuuden yhteinen näkemys, ettei toimihenkilöiden työehtosopimuksen optiovuodelle ole edellytyksiä.

Pron puheenjohtajan Jorma Malisen mielestä on valitettava tosiasia, että kilpailukykysopimuksessa vain palkansaajia koskevat toimet ovat toteutuneet, mutta yrityksiin kohdistuvat päätökset ovat jääneet toteutumatta.

– Palkansaajat ovat täyttäneet kilpailukykysopimuksessa sovitut ehdot. Sen sijaan yritysten osallistuminen kiky-talkoisiin on jäänyt toteutumatta. Tuottavuuden ja kilpailukyvyn kohentaminen edellyttää, että yritykset investoivat kone- ja laitekantaan sekä tutkimukseen ja tuotekehitykseen.

Malinen vaatii, että kilpailukykysopimuksen 24 tunnin työaikapidennyksen on poistuttava työehtosopimuksista ja palkansaajien reaaliansiokehitys on turvattava, jotta sopimuksia syntyy.

Pro on selvittänyt luottamusmiesten näkemyksiä kiky-tunneista sopimusalakohtaisilla kyselyillä. Työajan pidennys on lisännyt tyytymättömyyttä työpaikoilla. Luottamusmiehet pitävät tärkeänä, että työajan pidennys poistetaan työehtosopimuksista.

ILMOITUS

Pron teknologiateollisuuden neuvottelukunnan puheenjohtajan Pasi Heikkisen mukaan kiky-tuntien poistolla ei voi olla palkansaajan osalta negatiivista kustannusvaikutusta syksyn neuvotteluissa.

Tulonsiirrot palkansaajilta työnantajille hiertävät

Kiky-sopimuksessa palkansaajat tyytyivät nollakorotuksiin. Lisäksi siinä tehtiin miljardiluokan tulonsiirtoja palkansaajilta työnantajille, kun sovittiin työttömyysvakuutus- ja työeläkemaksun siirrosta palkansaajille. Työttömyysvakuutusmaksun vaikutus on yhteensä 0,85 ja työeläkemaksun 1,2 prosenttiyksikköä. Lisäksi työnantajan sosiaaliturvamaksua alennettiin.

– Työpaikoilla halutaan, että syksyllä 2019 käydään teknologiateollisuuden toimihenkilösopimuksesta normaalit liittokohtaiset työehtosopimusneuvottelut. Tällöin neuvottelupöydässä ovat esillä kaikki työehtosopimukseen sisältyvät asiat, kuten palkankorotusten malli, taso ja työaikakysymykset, Heikkinen sanoo.

– Teknologiateollisuus on ilmoittanut kiky-tuntien lisänneen alalla työskennelleiden työtunteja yhteensä 3 900 henkilötyövuodella. Tavoitteena on nostaa maamme työllisyysastetta, joten lähtökohtana pitää olla uusien työpaikkojen luominen eikä vain olemassa olevan henkilöstön työajan pidentäminen, Malinen jatkaa.