Jarno Mela

Vasemmistoliiton hallitukseen osallistumisen kynnykset

Tekee ihmisoikeusperustaista politiikkaa.

Pidättäytyy heikentämästä perusturvaa ja joka purkaa aktiivimallin.

Toteuttaa terveyseroja kaventavan ja palveluketjujen yhteensovittamista parantavan sote-uudistuksen.

Asettaa ilmastopolitiikan raamit niin, että se on linjassa 1,5 asteen tavoitteen kanssa.

Pitää Suomen sotilasliittojen ulkopuolella.

Varmistaa työehtosopimusten yleissitovuuden.

Ihmisoikeuksia nostava vasemmistoliitto ei mahdu samaan hallitukseen perussuomalaisten kanssa.

Vasemmistoliitolla on kuusi kynnyskysymystä hallitukseen osallistumisen ehtona. Mikään niistä tuskin nousee esteeksi SDP:n Antti Rinteen johtamissa hallitusneuvotteluissa.

Vasemmistoliitto ei kuitenkaan mahdu samaan hallitukseen perussuomalaisten kanssa, sillä yksi kynnyskysymyksistä on ihmisoikeusperustainen politiikka.

– Sisällölliset asiat ratkaisevat ja perussuomalaisten kohdalla yhdistyvät oikeistolainen talouspolitiikka ja melko lailla ihmisoikeusvastainen maahanmuuttopolitiikka. Siksi en näe, että meillä on edellytyksiä olla samassa hallituksessa, sanoi vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson lauantaina puoluevaltuuston kokouksen jälkeisessä tiedotustilaisuudessa.

Keskusta kokoomusta mieluisampi

Mielipidemittausten mukaan SDP:n, vihreiden ja vasemmistoliiton punavihreä pohja tarvitsee tuekseen joko kokoomuksen tai keskustan.

– Meidän väelle mieluisampi näistä kahdesta on keskusta. Tietysti hallitusneuvottelut, hallitusohjelma ja myös vaalitulos ratkaisevat, sanoo Andersson.

Halu muutokseen on tullut selväksi niin maata kiertäneelle Anderssonille kuin puoluevaltuuston puheenjohtajalle Pia Lohikoskelle.

– Moni kysyy vaalikentillä, että saadaanko me ihan oikeasti punavihreä hallitus. Gallupit kertovat, että demarit haluavat vahvasti vasemmistoliiton hallitukseen, ja vihreät ovat nousussa, toteaa Lohikoski.

Hän arvioi oikeistolaista politiikkaa tehneen hallituksen avanneen äänestäjät näkemään, että toisenlainenkin hallitus on mahdollinen.

Vasemmistoliitto tähtää pientuloisen vihreäksi valinnaksi

Muutos edellyttää reilua vaalivoittoa SDP:lle, vasemmistoliitolle ja vihreille. Mitä enemmän edustajia, sitä vahvemmin hallitusohjelmassa voivat painottua punavihreät arvot.

– Me emme hyväksy sellaista hallitusohjelmaa, jonka seurauksena tuloerot kasvavat. Ilmastoveroihin tehtävät muutokset on kompensoitava pienituloisille, toteaa Andersson.

Myös pienituloisilla on oltava mahdollisuus tehdä ympäristöystävällisiä valintoja.

– Moni suomalainen kantaa huolta, että toimenpiteet, joita tehdään ilmastonmuutoksen torjumiseksi, heikentävät pienituloisten asemaa.

Vasemmistoliitto on sitoutunut kaventamaan tuloeroja ja lisäämään taloudellista tasa-arvoa.

– Ilmastopolitiikka on nähtävä osana tällaista kokonaisuutta.

Oikeistovalta murtaisi työehtosopimusten yleissitovuutta

Vasemmistoliitto näkee, että jatkuessaan oikeistovalta murtaisi työehtosopimusten yleissitovuutta. Andersson muistuttaa, että tällä vaalikaudella yritettiin työehtosopimuksiin kirjattua paikallisen sopimisen mahdollisuutta ulottaa myös järjestäytymättömiin työnantajiin.

Vasemmistoliitto: Ilmastopolitiikka on nähtävä osana tuloeroja kaventavaa kokonaisuutta.

– Edellytyksenä oli, että sopijaosapuolena on luottamusmies. Vain (Suomen) yrittäjät tyrmäsivät tämän. Heille ei kelvannut esitys, joka olisi lisännyt jäsenyritysten mahdollisuuksia tehdä paikallisia sopimuksia, muistuttaa Andersson.

Yrittäjille ei riittänyt kompromissina tarjottu esitys, joka olisi pitänyt paikallisen sopimisen työehtosopimusten raameissa.

Paine työ- ja palkkaehtojen heikentämiseen

Andersson muistuttaa myös Keskuskauppakamarin johtajan Juho Romakkaniemen taannoisesta esityksestä, jolla heikennettäisiin työehtoja ja työmarkkinasäätelyä kirjaamalla lakiin mahdollisuus noudattaa paikallisesti työehtosopimuksia heikompia ehtoja.

– Yritin kysyä (Romakkaniemeltä), kuinka paljon palkkojen pitäisi joustaa. Tosiasiassa haetaan alhaisempia palkkoja eli joustoja palkoista työehtosopimuksesta alaspäin.

– Hän ei suostunut kertomaan, mikä olisi Keskuskauppakamarin mielestä sopiva vähimmäispalkka. Samaan aikaan PAM kertoo, että ihmiset eivät tule palkallaan toimeen, ja joutuvat hakemaan sosiaaliturvaa.

Vasemmistoliiton hallitukseen osallistumisen kynnykset

Tekee ihmisoikeusperustaista politiikkaa.

Pidättäytyy heikentämästä perusturvaa ja joka purkaa aktiivimallin.

Toteuttaa terveyseroja kaventavan ja palveluketjujen yhteensovittamista parantavan sote-uudistuksen.

Asettaa ilmastopolitiikan raamit niin, että se on linjassa 1,5 asteen tavoitteen kanssa.

Pitää Suomen sotilasliittojen ulkopuolella.

Varmistaa työehtosopimusten yleissitovuuden.