Lehtikuva/Mesut Turan

Kuntarajat ylittävä yhteistyö on keino parantaa sosiaali- ja terveyspalveluiden saatavuutta ja laatua Pirkanmaalla. Vaikka valtakunnallinen sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistus sote ihan hyvistä syistä kaatuikin, se ei tarkoita, että kaikki uudistuksen eteen tehty työ pitäisi unohtaa tarpeettomana. Pirkanmaalla onkin syytä jatkaa valmistautumista kuntarajat ylittävään yhteistyöhön perusterveydenhuollossa ja joissakin sosiaalipalveluissa, kuten vanhustenhuollossa.

Olennaista on, että tulevaisuudessa kaikkialla Pirkanmaalla pääsee kiireettömässäkin tapauksessa terveyskeskuslääkärin vastaanotolle alle viikossa, terveydenhoitajan tai sairaanhoitajan vastaanotolle samana päivänä ja erikoislääkärin vastaanotolle kuukaudessa.

Palveluiden saatavuuden parantaminen on myös keino vähentää kansalaisten välisiä terveyseroja. Tavoitteena on oltava täysin maksuton perusterveydenhuolto. Yhdenvertaiset ja riittävät terveyspalvelut ovat myös paras tapa hillitä terveydenhuollon kustannusten nousua: oikea hoito oikeaan aikaan oikeassa paikassa on paras tapa hoitaa terveyspalveluiden taloutta.

Yksityisillä palveluntuottajilla on palveluja täydentävä rooli.

Pirkanmaan soten perustana ovat kuntien tuottamat palvelut. Yksityisillä palveluntuottajilla on palveluja täydentävä rooli. Usein käytettyjä peruspalveluita tulee olla saatavilla koko maakunnassa ja maantieteellisestikin lähellä käyttäjiä.

Kiinteiden palveluiden ohella on kehitettävä liikkuvia palveluita. Turhia rajoja perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välillä tulee poistaa ja varmistaa hoitoketjujen katkeamattomuus.

Valtakunnallista sotea tultaneen jatkamaan vaalien jälkeen ja sen toteutumiseen menee parhaimmillaankin vuosia. Pirkanmaalla ei ole syytä jäädä odottelemaan valtakunnallisia ratkaisuja vaan uudistamista on syytä jatkaa selvittämällä perusterveydenhuollon palveluja tuottavan kuntayhtymän tai osuuskunnan perustamista.

Mikko Aaltonen

Rauno Kesseli

Sinikka Torkkola

Pirkanmaa