Lehtikuva/Martti Kainulainen

Muita ehtoja hallitukseen osallistumiselle ovat perusturvan heikennyksistä pidättäytyminen ja ilmastopolitiikka, jonka raamit ovat linjassa 1,5 asteen tavoitteen kanssa.

Vasemmistoliitto julkisti lauantaina puoluevaltuuston hyväksymät kärkitavoitteet ja kynnyskysymykset hallitusneuvotteluihin. Puolueen sanoma on, että ”hallitusvastuuseen tarvitaan nyt vastuunkantajia”.

Vasemmistoliiton tavoitteena on paikka eriarvoisuuskehityksen pysäyttävässä ja ilmastonmuutosta tehokkaasti hillitsevässä punavihreässä hallituksessa.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson perää tulevalta hallitukselta vastuunkantoa ilmastonmuutoksessa ja eriarvoisuuden ehkäisemisessä.

– Ilmastonmuutoksen pysäyttämisellä on kiire ja lapsiköyhyys on Suomessa ennätyslukemissa. Hallitusvastuuseen tarvitaan vastuunkantajia, jotka ryhtyvät päättäväisiin toimiin ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja pysäyttävät Suomen eriarvoistumisen.

Vasemmistoliitto tähtää hallitusneuvotteluihin kynnyskysymysten kanssa, joilla se haluaa edesauttaa vastuullisen hallituspohjan syntymistä.

ILMOITUS

Puolue nostaa kynnyksikseen erityisesti eriarvoistumisen pysäyttämiseen ja ilmastonmuutoksen hillitsemiseen liittyviä kysymyksiä. Kynnyksinään puolue mainitsee esimerkiksi perusturvan heikennyksistä pidättäytymisen, epäonnistuneen aktiivimallin purkamisen, sekä ilmastopolitiikan, jonka raamit ovat linjassa 1,5 asteen tavoitteen kanssa.

– Epäonnistuneen aktiivimallin peruminen on meille kynnyskysymys. Aktivoinnin sijaan se rankaisee kymmeniä tuhansia parhaansa yrittäviä ihmisiä ja leikkaa toimeentuloa jo valmiiksi kaikista heikoimmassa asemassa olevilta, Li Andersson sanoo.

Oikeudenmukaisempaa talouspolitiikkaa eriarvoisuuden vähentämiseksi vasemmistoliitto teksi kaventamalla vaalikauden aikana tuloeroja oikeudenmukaisilla verotusratkaisuilla sekä vahvistamalla pienituloisten asemaa ja kohtuullistamalla asumisen hintaa.

Parempaa hoivaa ja tasa-arvoisempi koulutus

Vasemmistoliitto edistää politiikan läpinäkyvyyttä julkistamalla myös kärkitavoitteensa hallitusneuvotteluluihin osallistumiselleen. Puolue asettaa tavoitteekseen muun muassa 0,7 hoitajamitoituksen kirjaamisen lakiin, koulutuksen tasa-arvon vahvistamisen, sekä tasa-arvoisen perhevapaauudistuksen.

– Vasemmistoliiton perhevapaamalli on kunnianhimoinen ja tasa-arvoa edistävä. Se antaa mahdollisuuden kuuden kuukauden ansiosidonnaiselle perhevapaajaksolle kummallekin vanhemmalle, jonka lisäksi vanhemmat saavat vapaasti päättää, miten kolmannen jakson vapaat jaetaan, puoluevaltuuston puheenjohtaja Pia Lohikoski sanoo.

Koulutuksellisen tasa-arvon vahvistamiseksi vasemmistoliitto tavoittelee laajaa toimenpidepakettia varhaiskasvatuksessa, peruskoulussa ja peruskoulun jälkeisissä opinnoissa.

Subjektiivisen päivähoito-oikeuden palauttaminen ja maksuttoman toisen asteen toteuttaminen ovat myös vaatimuslistalla, samoin toimenpidekokonaisuus itsensätyöllistäjien ja freelancereiden aseman parantamiseksi sekä translaki.