Jarno Mela

”Lapsiköyhyys on Suomessa ennätyksellisellä tasolla – silti vastuutaan väistelevä hallitus on leikannut suomalaisten perusturvasta.”

– Hyvinvointipalveluiden vahvistaminen on yksi vasemmistoliiton keskeisimmistä tavoitteista seuraavalle eduskunnalle ja hallitukselle, puheenjohtaja Li Andersson sanoi puoluevaltuustolle.

Hän peräsi Suomeen vastuunkantajien punavihreää hallitusta, joka pysäyttää eriarvoistumiskehityksen ja tehostaa ilmastotoimia.

– Tämä maa tarvitsee hallituksen, joka ottaa niin eriarvoisuuden ja köyhyyden vähentämisen kuin ilmastonmuutoksen hillitsemisen tosissaan. Suomalaiset ansaitsevat hallituksen joka palauttaa ihmisten luottamuksen yhteiskunnan antamiin lupauksiin: että vanhenemista ei tarvitse pelätä, että palkalla voi tulla toimeen ja että voi sairastua joutumatta ulosottoon.

Viime kuukausina on kiistelty siitä, onko eriarvoisuus Suomessa kasvanut. Andersson otti esimerkiksi leipäjonot ja lapsiköyhyyden.

– Vaikka Suomi on yksi maailman vauraimmista maista, ja jopa maailman onnellisin maa, on tämä myös maa, jossa eläkeläisiä ja opiskelijoita seisoo leipäjonoissa ja 150 000 lasta elää köyhyydessä, Andersson sanoi.

ILMOITUS

Lapsiperheköyhyyden ehkäisemiseksi vasemmistoliitto esittää lapsilisien yksinhuoltajalisään 50 euron parannusta. Korotus maksaisi 77 miljoonaa euroa ja nostaisi 5 200 lasta sekä 1 300 aikuista köyhyydestä.

Rajat hoivayritysten voitoille

Andersson parantaisi vanhustenhuollon tilaa vahvistamalla hoitajamitoitusta, sekä asettamalla rajat verovaroin rahoitettavien hoivayritysten kohtuuttomille voitoille.

– Suomen ikäihmisten oikeuksien turvaamiseksi vasemmistoliitto esittää, että Suomessa säädetään ensi vaalikaudella laki, jolla voidaan puuttua hoivayritysten kohtuuttomiin voittoihin.

Hoivayritysten kohtuuttomiin voittoihin voitaisiin puuttua esimerkiksi painottamalla laatua ja yhteiskuntavastuuta terveyspalveluiden kilpailutuksissa.

Anderssonin mukaan tilanne on tänään valitettavasti se, että monet ikäihmiset kokevat olevansa taakka yhteiskunnalle. Monet omaishoitajat eivät halua käyttää omia vapaapäiviään, koska pelkäävät omaisensa olevan huonommassa kunnossa hoitojakson jälkeen, kuin sen alkaessa.

Hoitajat taas eivät jaksa jatkaa sitä työtä jota varten ovat kouluttautuneet, kun resurssien niukkuus estää heitä jäämästä keskustelemaan yksinäisen vanhuksen kanssa ja pakottaa heidät tilanteisiin, joissa he eivät voi tehdä työtään arvojaan vastaavalla tavalla.

– Tämän vaalikiertueen aikana olen keskustellut kymmenien ja kymmenien ihmisten kanssa, jotka ovat sanoneet, että “minä olen yksi niistä 70 000 koulutetusta hoitajasta, jotka eivät enää ole alalla. Minä en yksinkertaisesti jaksanut enää”.

– Todellisuus Suomessa on tänään valitettavasti myös se, että peruspalveluministeri joutuu kutsumaan hoivayritysten johtajia koolle sopiakseen erikseen siitä, ettei aliravitsemusta saa esiintyä suomalaisessa vanhustenhuollossa.

Vastuunkantoa ilmastosta

Andersson peräsi puheessaan vastuunkantoa myös ilmastopolitiikkaan. Esimerkeiksi vastuuttomasta politiikasta hän nosti ympäristölle haitallisten yritystukien kasvattamisen ilmastokriisin uhatessa.

– Vastuu tarkoittaa myös sen ymmärtämistä, että ilmastonmuutoksen torjuntaa ei voi sysätä yksittäisten ihmisten harteille. Tarvitaan poliittisia päätöksiä, joilla ohjataan yritysten ja kuntien toimintaa. Tarvitaan päätöksiä, joilla yhteiskunta tekee mahdolliseksi ympäristöystävällisten valintojen tekemisen kaikille, ei harvoille.

– On posketonta, että Juha Sipilä, joka juuri on toiminut maan pääministerinä lähes neljä vuotta, kehottaa ilmastolakkoilevia nuoria istuttamaan puita. Se mitä he vaativat on että Juha Sipilä olisi tehnyt enemmän, paremmin ja nopeammin ollessaan tämän maan johtaja.

Pienituloisen vihreä valinta

Anderssonin mukaan nyt tarvitaan hallitus, joka ymmärtää ilmastonmuutoksen mittaluokan. Tarvitaan mittavia yhteiskunnallisia panostuksia ekologiseen jälleenrakennukseen, eli uusiutuvaan energiaan, joukkoliikenteeseen, raideinvestointeihin, hiilensidontaan ja hiilinielujen kasvattamiseen.

– Ilmastopolitiikan hillinnässä tarvitaan myös se puolue, joka tuntee niin pienituloisten, kaupunkien kuin maaseudun arkea, ja joka on sitoutunut tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden edistämiseen kaikessa päätöksenteossa.

– Me emme ole ratkaisemassa ilmastokriisiä tasaveroja korottamalla, kuten kokoomus. Me emme ole sysäämässä vastuuta hiilinielujen kasvattamisesta koululaisten harteille, kuten keskusta. Me aiomme tehdä Suomesta hiilinegatiivisen 2030-luvun alussa ja samalla lisätä taloudellista tasa-arvoa sekä kaventaa tuloeroja. Vasemmistoliitto on pienituloisen vihreä valinta.