Lehtikuva/Antti Aimo-Koivisto

Asiaa koskevassa kansalaisaloitteessa on yli 16 000 allekirjoitusta.

Vasemmistoliiton kansanedustajan Hanna Sarkkisen mielestä Suomeen tarvitaan terapiatakuu. Terapiatakuu takaisi nopean pääsyn hoidolliseen psykoterapiaan tai muuhun psykososiaaliseen hoitoon perusterveydenhuollossa.

Mielenterveysalan järjestöt ovat käynnistäneet kansalaisaloitteen terapiatakuun luomiseksi. Sen mukaan yli puolet suomalaisista kokee jossakin vaiheessa elämäänsä mielenterveyden häiriön, mutta vain puolet mielenterveyden häiriötä sairastavista saa tarvitsemaansa hoitoa.

Aloitteessa ehdotetaan, että terveydenhuollon ammattihenkilön on tehtävä hoidon tarpeen arviointi viimeistään kolmantena arkipäivänä siitä, kun potilas otti yhteyden terveyskeskukseen, jollei arviota ole voitu tehdä ensimmäisen yhteydenoton aikana.

Aloite on kerännyt 16 325 allekirjoitusta noin kuukaudessa.

”Suomessa on mielenterveyden hätätila”

– Joka päivä yhdeksän ihmistä jää työkyvyttömyyseläkkeelle masennuksen vuoksi. Työkyvyttömyyseläkkeet ovat kuitenkin vain jäävuoren huippu. Jopa puolet suomalaisista kärsii mielenterveysongelmista jossain vaiheessa elämäänsä. Suomessa on mielenterveyden hätätila, Sarkkinen sanoo.

ILMOITUS

Hänen mukaansa mielenterveysongelmat ovat yksi suurimmista kansanterveydellisistä haasteistamme. Ne heikentävät monien hyvinvointia ja elämänlaatua, ja sairastuneen lisäksi kärsivät myös omaiset. Silti mielenterveyspalvelut ja mielenterveysongelmien ehkäisy ovat paikoin pahasti retuperällä.

– Ihmiset kertovat, kuinka palveluihin pääsyä pitää jonottaa ja odottaa. Vaihtuvat lääkärit tekevät pitkäjänteisen potilassuhteen rakentamisesta mahdotonta. Terapian sijaan tarjolla on vain pilleripurkki.

Takuun hinta 35 miljoonaa

Mielenterveyden kustannukset yhteiskunnalle ovat valtavat. Työkyvyttömyyden lisäksi kustannuksia aiheuttavat sairauspoissaolot sekä pahaksi äityneiden ongelmien seuraukset ja niiden hoito. Mielenterveysongelmien aiheuttama työkyvyttömyys luo myös esteitä työllisyysasteen kasvattamiselle.

Sarkkinen kertoo, että terapiatakuun kustannuksiksi on arvioitu 35 miljoonaa euroa. Se on pieni hinta sen rinnalla, että mielenterveysongelmien kustannukset yhteiskunnalle ovat 11 miljardia euroa. Matalan kynnyksen hoitoon pääsyn helpottaminen maksaisi itsensä takaisin moninkertaisesti.

Sarkkisen mukaan ihmiset ovat myös eriarvoisessa asemassa hoidon saatavuuden suhteen ja pienituloiset jäävät usein tarvitsemiensa mielenterveyspalveluiden ulkopuolelle.

– Terapiatakuu auttaisi erityisesti pienituloisia, joilla ei ole mahdollista hakeutua omakustanteiseen terapiaan.

Kansalaisaloitteessa ehdotetun terapiatakuun avulla potilas saisi hoitoa, vaikka hänellä ei olisi taloudellista mahdollisuutta hakeutua yksityiseen psykoterapiaan. Potilas saisi ehdotetun lakimuutoksen myötä hoitoa myös silloin, kun hänelle ei voida myöntää Kelan korvaamaa kuntoutuspsykoterapiaa tai Kelan korvaama kuntoutuspsykoterapia ei sovellu hoitomuodoksi esimerkiksi omavastuun suuruuden tai hakuprosessin pituuden takia.