Turvallisuustutkimuksessa ykköseksi nousi ilmastonmuutos.

Helsingin uuden turvallisuustutkimuksen mukaan kaksi kolmannesta, 66 prosenttia, helsinkiläisistä on huolestunut ilmastonmuutoksesta. Heidän osuutensa on kasvanut noin 10 prosenttiyksikköä kolmen vuoden takaiseen vastaavaan tutkimukseen nähden.

Sen sijaan esimerkiksi terrorismi huolestuttaa vastaajia nyt vähemmän. Siitä huolestuneita on neljännes vastaajista. Esimerkiksi valeuutisten levittäjistä huolissaan olevia on paljon enemmän, yli 36 prosenttia.

Vieraskieliset helsinkiläiset ovat kantaväestöä enemmän huolissaan terrori-iskuista, sodista ja konflikteista sekä taloustilanteestaan.

Ilmastonmuutoksen jälkeen helsinkiläiset ovat eniten huolestuneita lasten ja nuorten tulevaisuudesta sekä tuloerojen kasvusta.

Turvallisuustutkimuksen vastauksissa helsinkiläisillä korostuvat globaalit tai kaupungin laajuiset huolenaiheet omaan elämään liittyviä huolia enemmän. Esimerkiksi yksinäisyys tai rahan riittävyys ovat melko alhaalla huolien listalla.

ILMOITUS

Ajankohtaiset keskustelut heijastuvat

Kyselyn aineisto on kerätty viime vuoden loka–marraskuussa, jolloin iImastonmuutoksen teemat olivat paljon esillä julkisuudessa ilmastonmuutoksen vaikutuksia esitelleen hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin (IPCC) raportin myötä.

Ilmastonmuutoksesta koetun huolen lisääntyminen näkyy erityisesti nuorien helsinkiläisten kohdalla. Vuoden 2015 turvallisuuskyselyssä 15–29-vuotiaista puolet oli huolestunut ilmastonmuutoksesta. Syksyllä 2018 ilmastonmuutoksesta huolestuneita helsinkiläisnuoria oli jo 67 prosenttia. Muutos on ikäryhmistä selvästi suurin.

Samaan aikaan terrorismista, sodista ja konflikteista huolestuneiden helsinkiläisten osuudet ovat vähentyneet. Myös huoli rahojen riittämisestä ja työttömyydestä on pienempi kuin kolme vuotta sitten.

Nuorilla ja ikääntyneillä on osin eri huolenaiheet, mutta ilmastonmuutos on kaikkien yhteinen huoli.

Iäkkäämmät eli 70-79-vuotiaat ovat muita huolestuneempia maailmanlaajuisista ongelmista kuten sotilaallista konflikteista ja ääriliikkeiden vahvistumisesta. Omaa arkea koskeva huolestuneisuus on vanhempien ikäryhmien kohdalla vähäisempää. Nuoret ja nuoret aikuiset ovat sen sijaan huolissaan työ- ja taloustilanteesta sekä yksinäisyydestä. Omien vanhempien pärjääminen tulee ajankohtaiseksi 30–39-vuotiaiden ikäryhmässä, vaikka kaikkein nuorimpia se ei vielä huolestuta.

Helsingin kaupunki on jo vuodesta 2003 asti toteuttanut kolmen vuoden välein turvallisuuskyselyitä, joilla on selvitetty kaupunkilaisten kokemuksia turvallisuudesta omassa arjessa. Kysely toteutettiin loka–marraskuussa 2018.