Lehtikuva/Martti Kainulainen

Puolueen valinnanvapaus on nyt palveluseteli.

Kokoomus julkisti keskiviikkona viimeisenä keskeisenä puolueena oman sote-mallinsa. Se poikkeaa huomattavasti punavihreän opposition malleista, joiden linjalla keskustakin pitkälti on.

Muut puolueet jatkaisivat sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamista tällä vaalikaudella valmistellun mukaisesti maakunnallisella pohjalla. Kokoomuksen ratkaisu on uudistaa ja kehittää palveluita nykyiseltä kaupunki- ja kuntapohjalta.

Kokoomus perustelee tätä sillä, että Suomen alueet ovat hyvin erilaisia ja siksi erilaisten ratkaisujen on oltava mahdollisia eri puolilla Suomea. Vasemmiston, vihreiden ja keskustan mallit taas lähtevät siitä, että palveluiden järjestäjällä pitää olla ”leveämmät hartiat”.

Kokoomuksen mielestä sen mallissa palvelujen kehittäminen saa alkaa saman tien, ja sote-uudistuksen valmistelussa jo syntyneet vapaaehtoiset yhteistyömallit ja parhaat käytännöt voidaan hyödyntää.

– Niin sosiaali- kuin terveyspalveluita pitää tarvittaessa olla saatavilla nopeasti. Pitkittyvä sairaus tai ongelmatilanne esimerkiksi perheessä tulee kalliiksi niin yksilöille kuin yhteiskunnalle. Jo lähitulevaisuudessa meidän on pystyttävä tarjoamaan suomalaisille nykyistä paremmin saatavilla olevat ja yhdenvertaiset palvelut, kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo sanoi mallia esitellessään.

ILMOITUS

Maakuntaverolle ei tukea

Kokoomuksen mielestä sosiaali- ja terveyspalveluilla pitää olla vahvat järjestäjät, mutta maakuntatason se torjuu.

– On myös tärkeää, että pystymme torjumaan uuden verotason, maakuntaveron. Se johtaisi kovin todennäköisesti suomalaisten verotuksen kiristämiseen, sanoo kokoomuksen varapuheenjohtaja Sanni Grahn-Laasonen.

Puolue tukee suurten kaupunkien jo esittämiä ratkaisuja. Pienille kunnille se etsisi erilaisia, vapaaehtoisuuteen perustuvia ratkaisuja. Kokoomus uskoo, että vapaaehtoisesti syntyvät riittävän vahvat aluetasoiset perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymät tai muut yhteistyöjärjestelyt. Riittävän leveiden hartioiden syntyminen voidaan viime kädessä varmistaa valtion ohjauksella.

”Hoitotakuuta kiristettävä”

Vasemmistoliiton ja SDP:n tavoin kokoomuksen mallissa on hoitotakuu. Kokoomuksen takuu on se, että jos hoitoon ei pääse määräajassa, palveluiden järjestäjällä on lakisääteinen velvoite tarjota asiakkaalle palveluseteliä. Esimerkiksi vammaispalveluissa pitää olla mahdollisuus ottaa käyttöön henkilökohtainen budjetointi.

Vasemmistoliiton ja SDP:n hoitotakuussa kiireettömään hoitoon on päästävä viikon kuluessa. Vasemmistoliiton mielestä tämä tapahtuu maksutta, SDP:n mallissa sote-kunnat saavat tuloja myös asiakasmaksuista. Kokoomuksen ohjelmassa ei ole mainintaa maksuista.

Palvelujen järjestämisvastuu on kokoomuksenkin mielestä jatkossakin julkisella sektorilla. Palveluiden tuottamisessa kokoomuksen ratkaisu on ”vastuullinen markkinatalous”. Siinä palveluita tuottavat julkisen sektorin toimijoiden rinnalla kaikenkokoiset yritykset ja kolmannen sektorin toimijat, eivät vain suuret toimijat.

Valinnanvapaudesta kokoomus toteaa nyt, että ”nykyinen valinnanvapaus on parantanut palveluiden saatavuutta ja asiakaslähtöisyyttä monilta osin, mutta käytännöt ovat vielä epäyhteneväisiä eikä valintamahdollisuudet toteudu yhdenvertaisesti. Potilaiden ja asiakkaiden mahdollisuudet valita palveluita tulee yhtenäistää ja asiakkaiden ohjausta parantaa. Esimerkiksi palveluseteleillä voidaan parantaa hoitoon ja hoivaan pääsyä”.