Lehtikuva/Markku Ruottinen

Oulun tehtaan työntekijät marssivat ulos kahdeksi vuorokaudeksi.

Pohjois-Pohjanmaan Vasemmisto peräänkuuluttaa valtiovallalta vahvaa tukea Oulun seudulle Stora Enson päätettyä aloittaa yt-neuvottelut, jotka uhkaavat jopa 400 työpaikkaa.

Oulun-tehtaan työntekijät marssivat aamulla ulos vastalauseena satoja ihmisiä koskevalle irtisanomisuhalle. Ulosmarssi tyhjensi tehtaan kahdeksi vuorokaudeksi.

Vasemmistoliiton piirijärjestön mukaan taloudellinen vaikutus voi heijastua erittäin laajalle maakuntaan myös välillisten vaikutusten ja verotulojen laskun muodossa. Pohjois-Pohjanmaan Vasemmisto antaa vahvan tukensa Stora Enson työntekijöiden tiistaina aloittamalle kahden vuorokauden työnseisaukselle.

– Keskeisimpänä tukitoimena tarvitaan uudelleenkoulutusta työttömäksi joutuville. Toimia tulisi lähteä valmistelemaan välittömästi, jotta ne voidaan käynnistää heti yt-neuvotteluiden päätyttyä.

– Tässä toiminnassa myös Stora Enson on oltava vahvasti mukana. Valtio omistaa ison osan siitä ja nyt on käytettävä omistajaohjausta tavoitteen saavuttamiseksi, toteaa Pohjois-Pohjanmaan Vasemmiston puheenjohtaja Olli Kohonen.

Pohjois-Pohjanmaan Vasemmisto muistuttaa siitä, että Ouluun on tehty paljon investointeja teollisuuden toimintaedellytysten takaamiseksi muun muassa syväväylän muodossa.

– Nyt on myös yritysten kannettava vastuunsa ja käännettävä jokainen kivi tehtaan toiminnan jatkokehittämistä perattaessa esimerkiksi kartonkituotannon osalta, jotta yt-mylläkän seuraukset jäisivät mahdollisimman pieniksi.