Lehtikuva/Mesut Turan

”Emme saa lajien uhanalaistumiskehitystä pysäytettyä edes vuoteen 2030 mennessä, jos metsien ja soiden suojeluun ei nyt satsata”, harmittelee WWF:n suojelujohtaja Jari Luukkonen kyselyn tuloksia.

WWF:n tuoreen kyselyn mukaan enemmistö Suomen eduskuntapuolueista ei ole valmis konkreettisiin ja vaikuttaviin toimiin uhanalaisten lajien pelastamiseksi. WWF kysyi nykyisten eduskuntapuolueiden kantaa 16:een luontoa ja ympäristöä koskevaan hallitusohjelmavaatimukseensa. Useimmat vaatimuksista liittyvät uhanalaisten lajien suojeluun kotimaassa.

Vihreät kannattivat kaikkia kyselyssä esitettyjä suojelutoimia ja vasemmistoliitolla ei ollut kantaa muutamiin. Muiden puolueiden kannat ovat punaista täynnä.

Erityisesti SDP:llä ei ole mitään kantaa useimpiin esitettyihin kysymyksiin. 16 kysymyksestä 11:een se vastasi, että ei kantaa. Demareilla ei ole kantaa esimerkiksi siihen, että koulujen ympäristökasvatukseen varattaisiin miljoona euroa vuodessa. Ympäristöasioista voikin tulla koetinkivi, jos vasemmisto ja vihreät päätyvät yhteisiin hallitusneuvotteluihin.

Etelä-Suomen suojelutavoitteen jakaa vain kaksi

Uuden uhanalaisuusarvioinnin mukaan Suomessa on lähes 2 700 uhanalaista lajia. Uhanalaisia lajeja elää eniten metsissä, ja metsien hakkuut ovat suurin syy niiden uhanalaisuuteen. Suojelualueiden perustamiseen tarkoitetun rahoituksen nostamista sataan miljoonaan euroon vuodessa kannatti vain vihreät. Etelä-Suomesta vähintään kymmenen prosentin suojelutavoitteen takana on lisäksi vain vasemmistoliitto.

– Olemme erittäin pettyneitä kyselyn tulokseen. Emme saa lajien uhanalaistumiskehitystä pysäytettyä edes vuoteen 2030 mennessä, jos metsien ja soiden suojeluun ei nyt satsata, sanoo WWF:n suojelujohtaja Jari Luukkonen.

ILMOITUS

Ilmastohuoli ei näy vastauksissa

Ilmastonmuutoshaluja WWF testasi neljällä kysymyksellä.

Tuoreen Ilmastobarometrin mukaan 83 prosenttia suomalaisista on sitä mieltä, että ilmastonmuutoksen hillitsemisellä on kiire. Puolueiden vastauksissa kansalaisten ilmastohuoli ei kuitenkaan näy.

WWF:n kyselyn mukaan vain kolme puoluetta – vihreät, vasemmistoliitto ja perussuomalaiset – olisi valmiita vähentämään hiilidioksidipäästöjä vähintään 60 prosenttia vuoteen 2030 mennessä. Vain vihreät kieltäisi fossiiliset polttoaineet vuoteen 2035 mennessä.

– Suomalaiset ovat sisäistäneet, mitä ilmastonmuutos Suomelle tarkoittaa. Valitettavasti meillä ei ole vastaavaa määrää päättäjiä, jotka olisivat sitä mieltä, että ilmastonmuutoksen hillitsemisellä on kiire. Kaikki puolueet eivät ole vielä sisäistäneet ilmastokriisin vakavuutta, kyselyn tuloksia tulkitsee WWF:n ilmastoasiantuntija Mia Rahunen.

Kaloilla on ystäviä

Puolueet suhtautuivat myönteisimmin vaelluskalojen ja muiden virtavesien lajien suojeluun. Muut eduskuntapuolueet paitsi kristillisdemokraatit ovat valmiita muuttamaan vesilakia siten, että vanhoihin vesitalouslupiin, joista puuttuu kalatalousvelvoite, se voitaisiin jälkikäteen määrätä.

Velvoitteen puuttuminen tarkoittaa, ettei voimayhtiön tarvitse edistää uhanalaisten vaelluskalojen palauttamista patoamiinsa jokiin tai kompensoida aiheuttamaansa haittaa ympäristölle.

Neljä puoluetta yhtyy WWF:n vaatimukseen vaelluskalojen ja muun virtavesiluonnon ahdingon helpottamisesta sitoutumalla osoittamaan hallituskauden aikana resursseja ainakin sadan energiantuotannoltaan merkityksettömän padon purkamiseen. Vasemmistoliitolla ei ollut asiaan kantaa.

– Vesivoimarakentaminen on hävittänyt lähes kaikki vaelluskalamme ja tehnyt virtavesistä elinympäristöinä uhanalaisia. Nyt puolueet näyttäisivät olevan vihdoin valmiita toimimaan vesiluonnon monimuotoisuudelle aiheutettujen vahinkojen korjaamiseksi, iloitsee WWF Suomen meriohjelman päällikkö Sampsa Vilhunen.