Lehtikuva/Jussi Nukari

Parantunut työllisyys kasvatti kotitalouksien tuloja.

Bruttokansantuote ylitti viime vuonna finanssikriisiä edeltäneen, ennätykselliseksi jääneen vuoden 2008 tason. Viime vuosi on kolmas perättäisen kasvun vuosi, kertovat Tilastokeskuksen vuoden 2018 kansantaloutta koskevat ennakkotiedot.

Tilastokeskuksen yliaktuaari Tapio Kuusiston mukaan bruttokansantuote, 234 miljardia euroa, oli käyvin hinnoin laskettuna 4,3 prosenttia korkeampi kuin vuonna 2017.

Bruttokansantuote kuvaa kotimaista tuotantoa kotitaloudet mukaan lukien.

Työllisyyden kasvu nosti kotitalouksien palkkatuloja. Niihin lasketaan sekä työnantajien maksamat palkat että sosiaaliturvamaksut. Työllisyys myös lisäsi kotitalouksien säästöjä ja vähensi velkaantumista.

Ennakkotietojen mukaan kotitalouksien käytettävissä olevat tulot kasvoivat viime vuonna 5,1 miljardia euroa.

ILMOITUS

Kuusiston mukaan kotitalouksien saamien sosiaalietuuksien määrä ei kuitenkaan laskenut, sillä maksettujen eläkkeiden määrä kasvoi.

Hyvä taloudellinen kehitys kerrytti myös veroja. Pakolliset sosiaaliturvamaksut mukaan lukien veroa kertyi 98,8 miljardia euroa eli 2,2 prosenttia enemmän kuin vuonna 2017.

Palveluvienti suurin kasvaja

Vaihtotase jäi alijäämäiseksi edellisvuotta enemmän. Alijäämää jäi 4,4 miljardia euroa, kun mukaan luetaan tavaroiden ja palvelujen lisäksi ensitulo, johon sisältyvät esimerkiksi palkat ja sijoitukset, sekä tulojen uudelleenjako, esimerkiksi rahalähetykset.

Ulkomaankaupan viennissä tavaroiden ja palvelujen osuus kasvoi 6 prosenttia, 91 miljardiin euroon. Tuonti kasvoi 8 prosenttia 92,3 miljardiin euroon.

Suurinta kasvua oli palveluiden viennissä ja tuonnissa. Palvelutase jäi kuitenkin alijäämäiseksi, vaikka Suomen viemistä tietojenkäsittelypalveluista, rojalteista ja lisenssimaksuista jäi ylijäämää. Palvelujen vaihtotaseen vetivät alijäämäiseksi matkailu, kuljetus ja muut liike-elämän palvelut.

Suomen tärkeimmät kauppakumppanit suuruusjärjestyksessä ovat Ruotsi, Saksa, Venäjä, Yhdysvallat, Alankomaat, Kiina ja Iso-Britannia.

Julkinen velka kasvoi

Julkisyhteisöjen kuten valtionhallinnon, paikallishallinnon ja sosiaaliturvarahastojen velka kasvoi vuonna 2018.

Velka kasvoi 0,3 miljardilla. Ennakkotietojen mukaan julkista velkaa oli suhteessa bruttokansantuotteeseen 58,9 prosenttia. Osuus oli kuitenkin pienempi kuin vuonna 2017, jolloin velkaosuus oli 61,3 prosenttia.