Lehtikuva/Milla Takala

On viimeinkin aika ottaa vakavasti vanhusten- ja terveydenhoito ja laitoksissa olevat ongelmat. Tiedämme kaikki, miten laitosten työntekijöitä on alistettu kiireen ja johtajien vallan alle olemaan ”lojaaleja” yritystä kohtaan: epäkohdista ei puhuta ulkopuolelle, työsuhteen loppumisuhan alaisena.

Mikään ulkopuolinen valvonta ei ole tehokas, ellei työntekijöille saada laillista oikeutta ja suojaa kertoa viranomaisille ja asiakkaiden omaisille niistä ongelmista, joita laitoksissa koetaan olevan inhimillisen hoitotyön esteenä.

Sama pelottelulla aikaansaatu ongelmien peittely ja hiljaisen tiedon sekä ammatillisen kokemuksen vajaakäyttö ovat läsnä myös terveyskeskuksissa ja sairaaloissa.

Jorma Härkönen

Lappeenranta