Lehtikuva/Martti Kainulainen

Puolueen esittämä terveyskeskusmaksujen poisto maksaisi arviolta 68 miljoonaa euroa. SDP ja keskusta säilyttäisivät maksut.

Vasemmistoliitto käynnisti eduskuntavaalien katukampanjansa perjantaina iltapäivällä. Samalla se julkaisi suuntaviivansa sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamiselle. Puolue ehdottaa sote-uudistuksen lähtökohdaksi viikon hoitotakuuta ja terveyskeskusmaksujen poistoa.

Terveyserojen kaventaminen ja hoidon saatavuus ovat vasemmistoliiton mielestä sote-uudistuksen tärkeimmät tavoitteet, kun uudistustyö jatkuu ensi hallituskaudella.

– Julkisten palveluiden käyttäjät joutuvat odottamaan lääkärille pääsyä kiireettömiksi tulkituissa tapauksissa pahimmillaan useamman kuukauden. Tavoitteemme on, että lääkärille pääsee aina korkeintaan viikossa ja maksutta, vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson sanoo.

Tässä vasemmistoliiton kanta eroaa sote-linjansa tällä viikolla kertoneiden SDP:n ja keskustankannoista. Niiden mielestä pienituloiset tulee vain ”ottaa huomioon”.

Terveyskeskusmaksujen poisto maksaisi arviolta 68 miljoonaa euroa. Viikon hoitotakuu taas maksaisi 360–420 miljoonaa euroa. Li Andersson suhteuttaa arvioita sote-uudistuksen valmistelussa hukattuun summaan.

ILMOITUS

Puolue on myös julkaissut mallinsa hyvinvointiuudistustensa rahoittamiseksi.

– Hallitus käytti tuhoon tuomitun sotemallinsa valmisteluun yli 200 miljoonaa euroa. Samalla rahalla olisimme voineet poistaa kaikilta suomalaisilta terveyskeskusmaksut kolmeksi vuodeksi ja kaventaa suomalaisten terveyseroja, kauppakeskus Iso-Omenassa vasemmistoliiton katukampanjan startissa puhunut Andersson sanoo.

Kohtuuton voitontavoittelu pois

Vanhustenhuollossa tapahtuneet vakavat laiminlyönnit vaativat vasemmistoliiton mukaan lainsäätäjiltä toimia. Puolue esittää keinoja, joilla voidaan estää kohtuuttomasta voitontavoittelusta johtuvia väärinkäytöksiä hoivapalveluissa.

– Hoivayritysten tehtävä on tuottaa hyvinvointia. Minusta vaikuttaa, että vanhustenhoidossa tapahtuneet laiminlyönnit ovat johtuneet siitä, että fokus on siirtynyt hyvinvoinnin maksimoinnista voittojen maksimointiin, Andersson sanoo.

Puolueen tavoitteena on varmistaa, että hoivapalveluita tuotetaan hyvinvointi, ei maksimaaliset voitot edellä. Tavoite olisi mahdollista toteuttaa esimerkiksi muuttamalla kilpailutusten pisteytystä laatua suosivaksi.

– Yksi tapa olisi pisteyttää yhteiskuntavastuuta ja hoivan laatua kilpailutuksissa nykyistä huomattavasti enemmän. Toinen vaihtoehto on edellyttää liiketoiminnan voittojen käyttämistä toiminnan kehittämiseen, Andersson sanoo.

Vasemmistoliiton sote-suuntaviivat

Vasemmistoliiton suuntaviivat sote-uudistuksen jatkolle ovat kokonaisuudessaan seuraavat:

• Terveys- ja hyvinvointierojen kaventaminen on palautettava sote-uudistuksen päätavoitteeksi. Kun seuraava hallitus aloittaa sote-uudistuksen valmistelun, työtä on arvioitava nimenomaan tästä näkökulmasta.

• Terveydenhuollon tasa-arvoa on parannettava hoitotakuulla: vasemmistoliiton esitys hoitotakuuksi on, että lääkäriin on päästävä aina viikossa ja maksutta.

• Luodaan edellytykset kohtuuttoman voitontavoittelun rajoittamiselle julkisesti rahoitetuissa hyvinvointipalveluissa esimerkiksi muuttamalla kilpailutusten pisteytystä laatua suosivaksi.

• Sitova 0,7 hoitajaa asiakasta kohden -vähimmäismitoitus, joka joustaa ylöspäin vanhusten terveydentilan niin edellyttäessä.

• Neuvottelut käydään kansan valitsemien edustajien ja virkamiesten voimin. Terveysyritysten lobbarit on saatava pois neuvottelupöydästä.

• Vanhusten, vammaisten ja mielenterveysongelmissa olevien tasa-arvoa on parannettava takuulla riittävien hoitajamitoitusten ja palvelujen saatavuuden turvaamisesta.

• Asiakasmaksulainsäädännön ja lääkkeiden sairausvakuutuskorvausjärjestelmän uudistaminen on valmisteltava osana sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta. Tavoitetta terveyserojen kaventamisesta ei ole mahdollista toteuttaa mikäli asiakasmaksuja ei oteta osaksi tarkastelua.

• Vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä ja tuottamisesta on siirrettävä kuntia laajemmille itsehallinto-alueille. Maakuntahallinto on yksi vaihtoehto hallintorakenteeksi, tärkeintä on kuitenkin että perustuslain edellytykset ja itsehallinto toteutuu, muun muassa riittävän rahoituksen ja verotusoikeuden turvin.

• Palveluiden kehittämisessä on asetettava tavoitteeksi vanhustenhuollon resurssien parantaminen, sekä perusterveydenhuollon kehittäminen. Vuoden 2020 valtion budjetissa aloitetaan tuntuvien rahallisten ja henkilöresurssien lisääminen terveyskeskusvastaanottoihin, kotihoitoon ja palveluasumiseen.

• Sosiaali- ja terveydenhuoltoa kehitetään niin, että julkinen sektori on sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuutta ohjaavassa asemassa hyödyntäen yksityisiä järjestöjä, osuuskuntia, säätiöitä ja yrityksiä palvelujärjestelmän täydentämiseksi.