Lehtikuva/Mikko Stig

Joka neljäs isä ei jää vanhempainvapaalle. Tosin kiinnostus isäkiintiöön on kasvanut.

– Isät käyttävät yhä enemmän vanhempainvapaita heidän tuloryhmästään ja koulutustasostaan huolimatta, Kelan tutkija Miia Saarikallio-Torp kertoo.

Isät voivat ottaa vanhempainvapaata kolme viikkoa ennen kuin lapsi täyttää 10 kuukautta. 70 prosenttia isistä jääkin vapaalle heti lapsen synnyttyä.

66 prosenttia isistä käyttää isyysloman täydet 18 päivää. Keskimäärin isät käyttävät 16 päivää isyysvapaastaan.

Vanhempainvapaiden tasaisemmalla jaolla halutaan edistää sukupuolten tasa-arvoa muun muassa työelämässä ja kotona. Tutkimusten mukaan on myös lapsen etu, että hän saa viettää aikaa molempien vanhempiensa kanssa.

ILMOITUS

Lisäksi äitien pitkä poissaolo työmarkkinoilta haittaa heidän urakehitystään ja heikentää tulokehitystä sekä myöhemmin eläkettä.

Viime vuonna vanhempainvapaauudistus kaatui puolueiden näkemyseroihin. Yhtä mieltä ollaan kuitenkin siitä, että uudistusta tarvitaan.

Isillekin hoivavastuu

Isyysvapaan jälkimmäinen osa on tarkoitettu kannustamaan isiä itsenäiseen hoivavastuuseen. Kiintiön pituus on 54 päivää.

Koko kiintiön käyttää 20 prosenttia isistä. 45 prosenttia isistä käyttää vapaasta jonkin verran, keskimäärin 31 päivää.

– Jos halutaan tavoitella isien suurempaa hoivavastuuta, tätä lukua voisi pohdiskella, Saarikallio-Torp toteaa.

Kela on tutkinut, miten vanhemmat haluaisivat muuttaa vanhempainvapaita. Ylipäätään vanhemmat toivovat lisää joustoja ja vaihtoehtoja niin vanhempainrahan maksuun kuin vanhempainvapaiden jakamiseen. Vanhemmat toivovat muun muassa, että he voisivat keskenään sopia, milloin käyttävät kiintiönsä.

Vastaajista 34 prosenttia oli täysin tai osittain valmis poistamaan nykyisen kotihoidon tuen, jos vanhempainvapaa kestäisi lapsen 1,5 ikävuoteen saakka. Miltei joka kolmas oli täysin eri mieltä.

Joka toinen kannatti vapautta valita, hoitavatko he lasta pidempään pienemmällä etuudella vai lyhyemmän ajan suuremmalla etuudella. Tämä vastaisi Ruotsissa toteutettua mallia.

Kokonaisuudistusta odotellessa

Huhtikuun 1. päivä pidennetään monikkoperheiden isyysrahakautta siten, että vanhempainrahakautta jatketaan lisäämällä 18 päivää kutakin syntyvää lasta kohden.

Lasta yksin huoltavalle äidille annetaan oikeus isyysrahaa vastaaviin vanhempainrahapäiviin. Uudistus lisää vanhempainvapaata 54 päivää.

Adoptiovanhemman vanhempainrahakautta pidennetään. Oman perheensä ulkopuolelta adoptoineilla on jatkossa oikeus vanhempainrahaan 230 päivältä lapsen hoitoon ottamisesta. Myös lapsen ikäraja poistuu. Aikaisemmin ikärajana on pidetty 7:ää vuotta. Yli 7-vuotiaiden adoptiot ovat harvinaisia.

Lisäksi kunnallisen luottamustehtävän hoitamista ei enää pidetä ansiotyönä vanhempainrahaa maksettaessa.