Lehtikuva/Markku Ulander

Kokonaisuudistus siirtyy seuraavalle vaalikaudelle.

”Voi voi… Olisin toivonut järjen käyttöä hallituskurin sijaan”, harmitteli kansanedustaja Hanna Sarkkinen eduskunnan hyväksyttyä kaivoslain keskiviikkona.

Eduskunta hyväksyi kaivoslain äänin 87–82. Lain hylkäämistä esitti Lauri Ihalainen (sd.) Silvia Modigin (vas.) kannattamana.

Laista muutettiin kaksi pykälää. Maanantaina käydyssä toisen käsittelyn keskustelussa Modig piti asian valmistelua poikkeuksellisen huonona.

– Näitten pykälien ongelma on se, että ne heikentävät ympäristövaikutusten arviointia. Yva- ja Natura-arvioita voidaan näitten pohjalta toimittaa vasta sitten kun lupahakemus on jo jätetty, mutta koko ympäristövaikutusten arvioinnin ideahan on se, että saadaan tietoa siitä, mikä toteuttamistapa olisi ympäristön kannalta parempi, Modig sanoi.

Lain hyväksyminen tarkoittaa Modigin mukaan sitä, että toteuttamistapa on käytännössä jo valittu ennen kuin ympäristöarviointi on suoritettu loppuun ja lisätty jo aiemmin jätettyyn lupahakemukseen.

Talousvaliokunnan mietintöön jättämässään vastalauseessa koko oppositio muistutti eduskunnan vaatineen viime toukokuussa Kanadan ja EU:n vapaakauppasopimuksen yhteydessä hallitusta arvioimaan kaivoslain muutostarpeet kokonaisuutena. Hallitus teetti kyseisen selvityksen yhdellä asianajotoimistolla, joka tunnetaan enimmäkseen kaivosteollisuuden lobbarina, Selvityksen perusteella todettiin, että tarvetta kokonaisarvioinnille ei ole.

– Nyt tässä esitetään lausumaa siitä, että kokonaisarviointiin tulisi lähteä, ja siten se on samansisältöinen kuin eduskunnan aiempi kanta siitä, että kaivoslakia tulee kokonaisuudessaan arvioida, Modig sanoi.

Keskustan Markus Lohen mielestä kaivoslainsäädäntöä on katsottava kokonaisuutena vasta seuraavalla vaalikaudella

– Silloin varmasti tarkastelussa tulee perusteellisen selvityksen jälkeen olla myös jonkinlainen kaivosvero, hän ennakoi.