Hakusaarto astui voimaan tänään keskiviikkona.

Teollisuusliitto on päättänyt asettaa LapWall Oy:n Pyhännällä toimivan toimipisteen hakusaartoon 13. maaliskuuta lähtien. Liitto kehottaa jäseniään olemaan hakeutumatta yrityksen palvelukseen.

Syynä saarron aloittamiselle ovat liiton tietoon tulleet syrjintätapaukset Pyhännän toimipisteessä.

Yritys on muun muassa jättänyt noudattamatta työehtosopimuksen määräystä ay-jäsenmaksujen perinnästä. Lisäksi yritys on syyllistynyt työntekijöidensä syrjintään ammattiyhdistystoiminnan perusteella tarjoutumalla maksamaan Yleisen työttömyyskassan jäsenmaksun työntekijöiden puolesta.

Hakusaarto on laillinen työtaistelutoimi silloin, kun se kohdistuu järjestäytymättömään yritykseen.

500 euron bonuksia syrjivin perustein

Liiton saamien tietojen mukaan LapWall Oy myös käyttää syrjiviä bonuspalkkiojärjestelmiä. Osalle yrityksen työntekijöitä on maksettu 500 euron bonuksia syrjivin perustein. Perusteita bonukselle ovat olleet, että työntekijä eroaa Teollisuusliitosta, työntekijä ei osallistu lakkoon tai että työntekijälle ei kerry sairauspoissaoloja vuoden aikana.

ILMOITUS

Yhtiön toiminnassa on havaittu epäkohtia myös ylityötuntien raportoinnissa. Lisäksi työpaikan pääluottamusmiehen erottamiseksi on aloitettu laittomia toimenpiteitä.

Teollisuusliitto jatkaa saarron aikana neuvotteluja LapWall Oy:n kanssa kiistan ratkaisemiseksi. Liitto päättää saartotoimet heti, kun työntekijöitä koskevat epäselvyydet on saatu ratkaistua ja liittoa tyydyttävään neuvottelutulokseen on päästy.

Liitto on myös vastaavasti valmis laajentamaan saartotoimia, mikäli kiistassa ei päästä LapWall Oy:n kanssa sopuun.

Hakusaarto on laillinen työtaistelutoimi silloin, kun se kohdistuu järjestäytymättömään yritykseen. Hakusaarrosta on ilmoitettu työvoimaviranomaisille.

LapWall Oy:ssä sovelletaan työntekijöiden työsopimusten mukaan puusepänteollisuuden työehtosopimusta.

Bonuksen ehdot lakien vastaisia

Teollisuusliitto muistuttaa, että asettamalla bonuksen maksamisen ehdoksi sen, ettei työntekijälle kerry vuoden aikana sairauspoissaoloja, yritys syyllistyy syrjintään terveydentilan perusteella. Yhdenvertaisuuslain mukaan ketään ei saa syrjiä sairauden perusteella.

Bonuksen saamisen ehdoiksi on asetettu myös, että työntekijä ei osallistu lakkoon tai että työntekijä eroaa Teollisuusliitosta. Tästä ehdosta liitto toteaa, että yhdenvertaisuuslain mukaan ketään ei saa syrjiä ammattiyhdistystoiminnan perusteella ja että yhtiö rikkoo näin yhdenvertaisuuslain mukaista syrjinnän kieltoa asettamalla työntekijät eriarvoiseen asemaan ammattiyhdistystoiminnan perusteella.

Ammatillinen yhdistymis- ja kokoontumisvapaus on turvattu myös perustuslaissa.

Työstä kieltäytyminen ei aiheuta etuuden menettämistä

Työvoimaviranomaisen puolueettomuusvelvollisuus määrää, että työvoimatoimisto ei saa osallistua saarron murtamiseen ohjaamalla työnhakijoita saarron alaiseen työpaikkaan. Työnhakija puolestaan ei menetä etuuksiaan, jos hän kieltäytyy saarron alaisesta työstä. Tämä oikeus perustuu työttömyysturvalakiin.

Työvoimapalvelulain mukaan työvoimaviranomaisen on henkilökohtaisen palvelun yhteydessä ilmoitettava työnhakijalle käynnissä olevasta saarrosta.

SY:n Makkula: Saarto perusteeton

– Saarto on vailla perusteita, Suomen Yrittäjien työmarkkinajohtaja Janne Makkula sanoo.

Ammattiliittojen jäsenmaksujen perintä ei hänen tulkintansa mukaan kuulu yleissitovuuden piiriin.

– Järjestäytymättömien yritysten ei tarvitse periä ammattiliittojen jäsenmaksuja.

Hänen mukaansa ei myöskään ole syrjintää se, jos yritys maksaa työsuhde-etuna työntekijöidensä jäsenmaksun Yleiseen työttömyyskassaan (YTK) ja tarjoaa siten heille muutosturvan. Työttömyyskassa ja ammattiliitto ovat kaksi eri asiaa, hän muistuttaa.

Makkulan mukaan Teollisuusliitto esittää vääriä tietoja LapWallin toiminnasta.

– Tietääksemme ei pidä paikkaansa, että liitosta eronneille olisi maksettu bonusta siitä, että eroaa liitosta. Yritys eikä sen edustajat eivät ole myöskään olleet mukana kirjelmässä, jossa osa henkilöstöstä on vaatinut pääluottamusmiehen eroa tehtävästään.

Makkulan mukaan Teollisuusliiton toiminta selittää osaltaan sitä, miksi moni yritys ei halua periä ammattiliittojen jäsenmaksuja.

– Moni kokee harmia siitä, että ensin kerää jäsenmaksurahat ammattiliiton puolesta ja sitten kärsii liiton aiheuttamasta harmista, kuten poliittisista lakoista.

Juttua päivitetty 16.32.