Jarno Mela

Suomen tulee lopettaa turpeen käyttö energialähteenä, jos maa haluaa saavuttaa ilmastotavoitteensa.

Eduskuntapuolueet perussuomalaisia lukuun ottamatta sitoutuivat alkuvuodesta tiukkoihin päästövähennystavoitteisiin. Niiden tavoitteena on rajata ilmaston lämpeneminen puoleentoista asteeseen. Tällä hetkellä Suomen toimet eivät ole lähelläkään tuota.

Vasemmistoliitto nostaa nyt esiin oikeudenmukaisen ilmastosiirtymän. Sitä varten puolueen kansanedustajat ovat jättäneet valtioneuvostolle toimenpidealoitteen. Siinä vaaditaan toimia, jotta vähähiilinen yhteiskunta voidaan rakentaa oikeudenmukaisella tavalla.

– Ilmastonmuutoksen ratkaisu tuo eteemme suuria muutoksia. Toimimalla oikeudenmukaisesti nyt voimme toteuttaa ilmastonmuutoksen vaatiman rakennemuutoksen parhaalla mahdollisella tavalla ihmisten ja ympäristön kannalta, tiivistää vasemmistoliiton varapuheenjohtaja, kansanedustaja Hanna Sarkkinen.

Sarkkinen huomauttaa, että tapamme tuottaa, kuluttaa, liikkua, asua ja syödä on muututtava nopeasti.

– Kyse on suuruusluokaltaan hyvinvointivaltion rakentamiseen verrattavissa olevasta tehtävästä, jossa useita yhteiskunnan osa-alueita pitää ohjata samanaikaisesti kestävään suuntaan. Tämä vaatii isoja investointeja.

ILMOITUS

Aihe esillä monessa maassa

Investointien lisäksi ilmastotoimet tulevat vaikuttamaan työpaikkoihin. Jotkut tehtävät, ammatit ja jopa kokonaiset toimialat häviävät. Siksi siirtymä tulee tehdä oikeudenmukaisesti. Häviävien ammattien vastapainoksia tulee syntymään uutta työtä.

– Oikeudenmukaisen siirtymän ohjelmassa pitäisi määritellä, mitkä alat ja alueet tarvitsevat tukea kestävään yhteiskuntaan siirtymisessä. Siirtymää pitäisi valmistella yhdessä kansalaisyhteiskunnan, toimialojen ja ammattiliittojen kanssa.

Oikeudenmukaisesta ilmastosiirtymästä on Sarkkisen mukaan viime aikoina käyty keskustelua esimerkiksi Portugalissa, Yhdysvalloissa ja Espanjassa. Yhdysvalloissa Green New Deal on alkuvuoden suurimpia puheenaiheita. Sillä tarkoitetaan massiivista uudelleenrakennus- ja investointiohjelmaa.

Espanjassa taas päätettiin viime vuoden puolella, että hiilikaivosten sulkemisen vaikutuksia kompensoidaan julkisilla investoinneilla kaivosalueille, tarjoamalla uudelleenkoulutusta ja mahdollistamalla kaivostyöläisille varhennettu eläke.

Vasemmistoliitto katsoo Suomessa erityiskysymykseksi turpeen, joka on kivihiileen verrattavissa oleva energialähde. Jos Suomi aikoo täyttää ilmastotavoitteensa, tulee turpeen energiakäyttö lopettaa.

– Turpeen energiakäytön lopettamisella tulee olemaan talous- ja työllisyysvaikutuksia. Jotta nämä voidaan minimoida, täytyy muutokseen varautua hyvissä ajoin. Turvepaikkakunnat, turveteollisuus ja alan työntekijät tarvitsevat tukea ja uusia mahdollisuuksia, Sarkkinen sanoo.

Vasemmistoliiton vaaliohjelmassa linjataan, että kivihiilen käyttö energialähteenä tulisi lopettaa vuonna 2025. Turpeen käyttöä tulisi puolestaan vähentää päästökaupan ja verotuksen avulla niin, että turpeen energiakäyttö loppuu 2030-luvun alussa.