All Over Press/Ismo Pekkarinen

STTK haluaa palkat luottamusmiesten tietoon.

Palkkausjärjestelmien avoimuus ja perhevapaiden tasaisempi jako edistäisivät naisten ja miesten palkkatasa-arvoa tehokkaammin kuin palkkojen avoimuus, Palkansaajien tutkimuslaitoksen johtaja Elina Pylkkänen toteaa.

Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n naistenpäivän seminaarissa perjantaina Helsingissä puhuttiin palkka-avoimuudesta ja siitä, sopisiko se Suomeen. Periaate samasta ja samanarvoisesta työstä sama palkka ei toteudu, vaikka palkkaerojen kaventaminen on ollut hallitusten tavoitteena vuodesta 2006.

Tasa-arvovaltuutettu Jukka Maarianvaara huomautti, että nykyvauhtia palkkaeron kaventaminen vie kymmeniä, ellei satoja vuosia.

Maarianvaaran mukaan palkka-avoimuutta tulisi lisätä siten, että työpaikan palkkausjärjestelmä ja kaikki maksettavat lisät olisivat kaikkien tiedossa.

– Kaikkien palkanosien pitää olla syrjimättömiä. On turha mystifioida palkkoja. Työnantaja saa maksaa toisille enemmän, jos hän pystyy sen perustelemaan.

ILMOITUS

Suomessa naisen euro on 84 senttiä. Palkkaero miesten ja naisten välillä on Pohjoismaiden suurin.

Verokalenteri kertoo jo palkkatiedot

Julkisella sektorilla palkat ovat nytkin luettavissa palkkataulukoista. Lisäksi verokalenteri kertoo, paljonko ja millaisia tuloja naapuri on saanut.

Kuitenkin yksityisen sektorin palkat halutaan edelleen pitää salassa. Kaikkiaan kaksi kolmesta haluaa, ettei oma palkka mene työkaverin tietoon. Naisista näin toivoo suurempi osuus kuin miehistä.

Yksityisen sektorin palkka-avoimuuden on arvioitu kaventavan naisten ja miesten palkkaeroja. Tulokset ovat johtaja Elina Pylkkäsen mukaan hieman ristiriitaiset.

Tanskassa tehdyn tutkimuksen mukaan naiset saivat miesten palkkoja kiinni kaksi prosenttiyksikköä, kun palkat olivat työpaikalla kaikkien tiedossa. Sen sijaan tutkimukset kertovat, että vaikka palkkatasa-arvo parani, työviihtyvyys ei välttämättä kohentunut.

Pylkkäsen mukaan Islannin laissa määrätty miesten ja naisten samapalkkaisuus ei sellaisenaan sovellu Suomeen. Hän painottaa, että palkkavertailussa täytyy ottaa huomioon myös työsuoritteet sekä palkan ohella työstä saatavat muut etuudet, kuten lomat.

Perusteettomiin palkkaeroihin päästävä puuttumaan

Palkkatietojen panttaus hidastaa aiheettomien palkkaerojen korjaamista. STTK esittää, että seuraava hallitus ottaisi askeleen kohti palkka-avoimuutta.

Puheenjohtaja Antti Palola muistuttaa, että perusteettomat palkkaerot naisten ja miesten välillä eivät ole kaventuneet.

– Vaaditaan uusia keinoja, jotta loput perusteettomasta palkkaerosta saadaan kurottua kiinni.

Koko työpaikan yksilöidyt palkkatiedot on STTK:n mukaan saatava henkilöstöedustajan tietoon.

Tämä vaatii täsmennyksiä tasa-arvosuunnitelmia ja palkkakartoitusta koskeviin säännöksiin.