IPS/Irfan Ahmed

Naisiin kohdistuva seksuaalinen ahdistelu ja väkivalta rehottavat kehitysmaiden vaatetehtaissa, Human Rights Watch (HRW) raportoi.

– Kun naiset käyvät jatkuvaa kamppailua saadakseen pitää työpaikkansa, se pakottaa heidät nielemään arvokkuutensa ja alistumaan seksuaaliseen ahdisteluun työpaikalla, Aruna Kashyap HRW:n naisten oikeuksien osastolta sanoo.

Esimerkiksi Intiassa ja Pakistanissa laki kieltää seksuaalisen ahdistelun työpaikalla, mutta sitä ei valvota. 59 muusta valtiosta vastaava lainsäädäntö puuttuu kokonaan.

HRW toivoo, että Kansainvälinen työjärjestö ILO laatii sitovan kansainvälisen sopimuksen, joka kieltää ahdistelun ja väkivallan työpaikoilla.

– Se velvoittaisi valtiot säätämään asiasta lain ja valvomaan sen noudattamista nykyistä tiukemmin, Kashyap uskoo.

Englanninkielinen versio