Eduskunta

Lobbarit eli eri yhteisöjen edunvalvojat haluavat vaikuttaa päätöksentekoon tapaamalla muun muassa kansanedustajia. Eduskunnan parlamentaarinen työryhmä esittää, että lakisääteinen avoimuusrekisteri, lobbaajarekisteri, on kirjattava seuraavaan hallitusohjelmaan.

Miksi lobbarit halutaan rekisteröidä, eduskunnan hallintopäällikkö Pertti Rauhio?

– Kansalaisten on hyvä saada tietoa heistä, jotka lobbaavat. Myös lobattavat eli päättäjät tietävät rekisterin perusteella olevansa tekemisissä ammattimaisen vaikuttajan kanssa.

– Lobbaritkin pitävät rekisteriä hyvänä ajatuksena. Avoimuusrekisterin ansiosta heidän työtään ei pidettäisi salamyhkäisenä vaikuttamisena.

Rekisteröidäänkö lobbaajien vierailut päättäjien kanssa?

ILMOITUS

– Tapaamisia ei rekisteröidä. Avoimuusrekisterissä kerrotaan, kuka on ammattimainen lobbaaja ja missä laajuudessa hän mitäkin tahoa edustaa.

– Eduskunnassa vuosi pari taaksepäin kiisteltiin vierailijarekisteristä, jossa eduskunnan vierailijoista olisi pidetty listaa. Avoimuusrekisteri ei tarkoita vierailijarekisteriä.

Ketkä merkitään lobbareiksi?
– Lain valmistelussa on vielä mietittävä, miten lobbari määritellään. Kansainvälisesti ruohonjuuritason toimijoita ei pidetä lobbareina. Joissakin tapauksissa on katsottu, ettei myöskään päättäjien pyynnöstä lausuntonsa antaneita pidetä lobbareina.

Eivätkö ruohonjuuritason toimijat kelpaa lobbareiksi?

– Lainvalmistelussa ratkaistaan, pitääkö tehdä ero esimerkiksi elinkeinoelämän edunvalvontajohtajan ja paikallisen kyläyhdistyksen johtajan välillä.

– Voi olla järkevää, ettei esimerkiksi kylätoimikunnan edustajaa rekisteröidä lobbariksi, jos hänen sanomansa päättäjälle on, että ”meidän nurkille ei haluta tuulivoimalaa”.

Liittyykö lobbaukseen lahjontaa?

– Rekisteröinti lisää avoimutta kansalaisten suuntaan, joten se vähentää korruptiota. Meillä ei ole hätätilaa korruption takia. Suomi on kansainvälisissä vertailuissa aina mitalisijoilla, kun etsitään vähiten korruptoitunutta maata.

– Liian sinisilmäinenkään ei sovi olla – onhan korruptio aina mahdollista.

Missä avoimuusrekisteriä voi tarkastella?

– Parlamentaarisella työryhmällä on yhteinen näkemys, että rekisterin pitää olla avoin, helposti nähtävillä sekä teknisesti että toiminnallisesti helppokäyttöinen.

– Rekisterin tulisi löytyä esimerkiksi ministeriön nettisivulta kahdella klikkauksella.

Miten asiassa edetään?

– Rekisteristä laadittavasta laista vallitsee poliittinen yksimielisyys. Työryhmä uskoo saavansa avoimuusrekisterin seuraavaan hallitusohjelmaan hyvissä ajoin.