IPS/Justus Wanzala

Kenian faktat

Valtio Itä-Afrikassa

Asukkaita 51,6 miljoonaa

Kansallisen köyhyysrajan alla 45,2 % (2017)

Yli 15-vuotiaista lukutaitoisia 72,2 %

Sijoitus Inhimillisen kehityksen indeksissä 142/188

(Lähde: YK)

Naiset ja muut syrjityt ryhmät ovat kuultavina.

Ketään ei jätetä on tunnuslauseena YK:n kestävän kehityksen tavoitteissa, joiden on määrä nostaa maailman köyhimpienkin elämä säälliselle tasolle vuoteen 2030 mennessä. Itäisen Kenian Makuenissa pohdittiin, miten se tehdään.

– Naisilla on entistä tärkeämpi rooli perheen talouden kohentamisessa, mutta se edellyttää, että he saavat kohtuuhintaista lainaa ja oppivat yritystoiminnassa tarvittavia taitoja, Julia Mutua sanoo. Hän kuuluu kanatarhaa pitävään naisryhmään.

ILMOITUS

Mutua muistuttaa, että monilta puuttuvat yhä peruspalvelut, kuten juokseva vesi tai terveydenhuolto. Köyhillä vanhemmilla ei ole varaa lastensa koulumaksuihin.

– Köyhien naisten ja tyttöjen ohella syrjinnän kohteena ovat vammaiset. Jotta heidätkin saadaan kestävän kehityksen piiriin, tarvitaan räätälöityjä ratkaisuja, Mutua tähdentää Kalawan taajaman keskustelutilaisuudessa, johon osallistuu sata henkeä.

Kuultavina on valtion ja avustusjärjestöjen edustajia. Kansalaisjärjestöjä tukeva International Civil Society Centre järjestää vastaavia tilaisuuksia myös Aasian kehitysmaissa. Kenian tilannetta on aiemmin kartoitettu Nairobin valtavassa Kiberan slummissa.

Vesivaroja pelastetaan

Makuanin tilaisuuden osallistujista moni on mukana paikallisissa järjestöissä ja kehityshankkeissa. Kokouksessa poraudutaan syihin, joiden vuoksi eri ryhmät syrjäytyvät ja mietitään, miten niihin kuuluvat pääsisivät mukaan päättämään kestävän kehityksen toteutuksesta.

– Naiset ja lapset kärsivät eniten veden niukkuudesta, vakuuttaa Patricia Mutuku asukkaiden vesiyhdistyksestä, joka huolehtii luonnonlähteistä, istuttaa puita ja kunnostaa viljavuuttaan menettänyttä maata.

– Aiomme istuttaa puita pohjavesivarojen uusiutumista edistämään. Eräs jäsenemme kävi tutustumassa menetelmään Etiopiassa, Mutuku kertoo.

Osanottajilla on epäilyksiä kokouksen hyödyistä. Heidän kokemuksensa mukaan ruohonjuuritasolta kootut tiedot ja näkemykset pääsevät harvoin mukaan lopullisiin suunnitelmiin.

Mistä tavoitteissa on kysymys

Vapaaehtoisjärjestö Voluntary Services Overseasin edustaja Fred Odinga uskoo kokousten hyötyihin, koska ne auttavat asukkaita ymmärtämään, mistä kestävän kehityksen tavoitteissa on kyse.

– Kokouksen alkaessa moni myönsi kuulleensa tavoitteista, mutta ei osannut kytkeä niitä arkipäivän ongelmiin.

Kalawassa asuva Fredrick Musau korostaa, että kehityshankkeiden suunnittelussa ja toteutuksessa pitää lähteä liikkeelle asukkaiden näkemyksistä.

Monilta puuttuvat yhä peruspalvelut, kuten juokseva vesi tai terveydenhuolto.

Vaikka Makuenin piirikunta sijaitsee kuivuudesta kärsivällä alueella, elinehdot ovat kohentuneet sen jälkeen, kun Kenia hajautti päätöksentekoa paikallistasolle kuusi vuotta sitten.

Valtionhallintoa piirikunnassa edustava Crispus Mwanzoya muistuttaa, että kestävässä kehityksessä ei tarvitse olla kyse sen mutkikkaammista asioista kuin rännin asentamisesta taloon, jotta sadevesi saadaan talteen.

– Meidän on muutettava ajatteluamme, sillä meiltä puuttuu pikemminkin ideoita kuin resursseja. Hallitus ei voi tehdä kaikkea, asukkailla on avainrooli, Mwanzoya kiteyttää.

Englanninkielinen versio

Kenian faktat

Valtio Itä-Afrikassa

Asukkaita 51,6 miljoonaa

Kansallisen köyhyysrajan alla 45,2 % (2017)

Yli 15-vuotiaista lukutaitoisia 72,2 %

Sijoitus Inhimillisen kehityksen indeksissä 142/188

(Lähde: YK)