Lehtikuva/Martti Kainulainen

Työttömyysturvan uudistamiset jäävät seuraavalle hallitukselle.

Työ- ja elinkeinoministeriön asettama kolmikantainen työryhmä ei päässyt yksimielisyyteen omatoimisen työnhaun mallista eli niin sanotusta aktiivimalli 2:sta. Toteutuessaan malli olisi velvoittanut työttömän hakemaan neljää työpaikkaa kuukaudessa rangaistusten uhalla.

Hallitus päätti lokakuussa 2018 mallin kolmikantaisesta valmistelusta. Työryhmän määräaika päättyi torstaina 28.2. Työryhmässä käyty keskustelu osoitti työ- ja elinkeinoministeriön tiedotteen mukaan, ettei omatoimisen työnhaun mallista ole saavutettavissa yksimielisyyttä. Tämän takia työryhmä katsoi, ettei se voi tehdä esitystä asiasta.

Jos aktiivimalli 2 olisi toteutunut, sen laiminlyönnistä olisi seurannut porrastetusti ankaroituvia rangaistuksia työttömälle.

– Yksimielinen esitys olisi ollut hyvä pohja seuraavalle hallitukselle. Ikävää, ettei siihen päästy. Minusta malli olisi ollut hyvä sekä työnhakijan että työllisyyden kannalta, kommentoi työministeri Jari Lindström.

Työryhmässä STTK ja SAK katsoivat, että työttömyysturvajärjestelmää ja työnhakijoiden palveluprosessia tulisi kehittää kokonaisuutena, eivätkä ne hyväksy omatoimisen työnhaun mallia. Keskusjärjestöt pitivät omatoimisen työnhaun mallin valmistelua ongelmallisena myös voimassa olevan työttömyysturvan aktiivimallin takia.

ILMOITUS

Työnantajia ja yrittäjiä edustavat järjestöt pitivät omatoimisen työnhaun mallia tarpeellisena ja jopa välttämättömänä.

Työttömien keskusjärjestön mielestä oli hyvä että asia oli kolmikannassa ja tärkeää, että aktiivimalli 2 ei tule voimaan, ”sillä se olisi sotkenut entisestään työttömän elämää”, toteaa Työttömien Keskusjärjestön puheenjohtaja Irma Hirsjärvi.

Ratkaisujen tekeminen työttömyysturvan seuraamusjärjestelmän kehittämisestä jää kevään eduskuntavaalien jälkeen nimitettävälle hallitukselle.