Jarno Mela

Silvia Modig: Rahasto on tarkoitettu asumisen edistämiseen, sieltä ei pidä lypsää rahaa muuhun.

Valtioneuvosto päätti viime perjantaina antamassaan lisätalousarviossa pääomittaa hiljattain perustamaansa Oy Suomen Rata Ab:ta 100 miljoonalla eurolla siirtämällä yhtiön taseeseen valtion omistamia osakkeita. Lisäksi osakkeiden realisointi ja osinkotulojen väheneminen aiheuttavat vielä 10 miljoonan euron kulut valtiolle.

Menetettyjen tulojen kattamiseksi valtio tekee talousarvioon muun muassa ylimääräisen, 73 miljoonan euron tuloutuksen valtion asuntorahastosta (VAR).

– Pidän täysin käsittämättömänä hallituksen toimia VAR:n varallisuuden käyttämiseksi muuhun kuin asumiseen. Valtio naamioi tämän 73 miljoonan euron siirron Asuntorahastosta ylimääräiseksi tuloutukseksi, vaikka käytännössä rahoilla rahoitetaan valtion ratahankeyhtiötä. Tällä summalla olisi voitu edistää tuhansien kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen rakennuttamista, sanoo Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät KOVA ry:n toiminnanjohtaja Jouni Parkkonen.

Sipilä ja Berner tyhjentämässä

Kansanedustaja Silvia Modig (vas.) kysyy, aikovatko Juha Sipilä ja Anne Berner tyhjentää Valtion asuntorahaston ennen lähtöään?

– Rahasto on tarkoitettu asumisen edistämiseen, sieltä ei pidä lypsää rahaa muuhun, Modig sanoo.

ILMOITUS

Rahansiirto on vastoin eduskunnan tahtoa. Eduskunta hyväksyi lokakuussa tarkastusvaliokunnan mietinnön asuntopolitiikan kehittämiseksi yksimielisesti. Siinä muun muassa todetaan eduskunnan edellyttävän, ”että hallituksen tulee säilyttää Valtion asuntorahaston asema itsenäisenä ja riippumattomana ja lisäksi rahaston varallisuuden käyttö tulee suunnata asumiseen.”

– Asuntopolitiikan kehittämiskohteet hyväksyttiin eduskunnassa yksimielisesti, ja niitä on kehuttu täysistunnon puheenvuoroissa yli puoluerajojen. Yhteisen linjauksen mukaisesti asuntopolitiikan tulee olla pitkäjänteistä. Näin iso tuloutus pois asuntorahastosta ei ole pitkäjänteistä asuntopolitiikkaa. Kuten eduskunta yksimielisesti vaatii, on Valtion asuntorahaston varat käytettävä asumisen hyväksi, Modig vaatii.

”Asuntorahaston varat asumiseen”

– Kun eduskunta päättää yksimielisesti jotain, tulee hallituksen sitä kunnioittaa. Eduskunnan täytyy nyt korjata tämä hallituksen virhe, ja perua esitetty tuloutus. Riippumatta siitä, miten rataverkkoa kehitetään, Valtion asuntorahaston varat tulee käyttää asumisen parantamiseen.

KOVAn Parkkonen sanoo VAR:n varallisuuden kertyneen pieni- ja keskituloisten asukkaiden maksamien valtion aravalainojen korko- ja lainanlyhennyskustannuksista.

– Siksi tällainen asumiseen tarkoitettujen rahojen käyttäminen aivan muihin tarkoitusperiin on täysin tuomittavaa, etenkin, kun eduskunta on vastikään linjannut selväsanaisesti ja yksimielisesti Asuntorahaston asemasta ja sen varojen käytöstä.

Eduskunta käy lähetekeskustelun hallituksen esityksestä vuoden ensimmäisestä lisätalousarviosta huomenna tiistaina.