Lehtikuva/Chris Walter

Työelämäsäännökset halutaan pitää EU:n mukaisina.

Työntekijöiden oikeudet tulevat pitkälti Euroopan unionista, muistuttaa Ison-Britannian palkansaajien keskusjärjestö TUC. Jos Britannian eropaperiin ei saada sitoumusta työntekijöiden suojelusta ja EU-säännöstön noudattamisesta, työntekijöiden asema saattaa heiketä nopeasti.

Lontoossa päämajaansa pitävään TUC:hen kuuluu 5,5, miljoonaa palkansaajaa. Se ei ole paljoa, sillä palkansaajia on kaikkiaan reilut 22 miljoonaa. Silti työehtosopimusten piiriin kuuluu liitännäissopimusten takia valtaosa palkansaajista, muistuttaa TUC:n viestintävastaava Tim Nichols.

Perhevapaiden, työsuojelun ja työaikojen vähimmäisehdoista päätetään Euroopan unionissa. Keskusjärjestö haluaa, että Britanniassa noudatettaisiin edelleen EU:n työlainsäädäntöä, myös tulevien säännösten osalta.

TUC pelkää, että jos napanuora mantereeseen katkeaa, Britanniassa voivat alkaa heikot ajat työntekijöille. Hyvässä muistissa on edelleen pääministeri Margaret Thatcherin politiikka, joka ajoi kaivosmiehet ja koko ay-liikkeen ahtaalle.

Tätä perua on myös maan minimipalkkalaki. Työnantajat painostivat markkinaehtoiseen palkanmuodostukseen paikallisine sopimuksineen. Kompromissiksi syntyi minimipalkkalaki. Osa konservatiiveista vastusti minimipalkkaa väittäen, että työpaikat katoavat sen myötä. Näin ei käynyt.

ILMOITUS

EU-työntekijät lähtevät

Minimipalkka vaihtelee työntekijän iän mukaan siten, että nuorimmat saavat pienintä minimipalkkaa. Nichols kertoo, että markkinat ovat toimineet niin, että minimipalkat ovat nousseet suhteessa enemmän kuin keskipalkat. Etenkin julkisella sektorilla palkkakehitys on ollut heikkoa, sillä palkkoja on väliin jäädytetty.

Puolalaisten putkimiesten ja muiden EU-maiden kansalaisten tulo sekoitti hetkeksi työmarkkinoita, sillä työnantajat yrittivät käyttää hyväkseen tulijoiden tietämättömyyttä palkoista ja muista eduista. TUC kampanjoi näyttävästi samapalkkaisuuden puolesta, ja palkkataso saatiin kuntoon.

Nyt puolalaiset ovat palaamassa Puolaan ja monesta muusta EU-maasta tulleet ammattilaiset miettivät lähtöä Britanniasta.

TUC:n Nichols sanoo, että hallituksella saattaa olla edessä työvoimapula koulutetusta ammattityövoimasta. Tässä kohtaa hallitus on suostunut kuuntelemaan työnantajien ja ay-liikkeen huolta, sillä vastikään solmittiin kolmikantainen sopimus ammattikoulutuspaketista. Se on historiallinen, sillä kolmikantaa ei ole juuri arvostettu.

Työpaikat siirtyvät muualle

Isompi uhka on työpaikkojen katoaminen. Esimerkiksi Honda ilmoitti helmikuun puolivälissä sulkevansa 3 500 työntekijän tehtaan Lounais-Englannissa.

Kaikkiaan 29 prosenttia yrityksistä on jättänyt tai harkitsee Britannian jättämistä brexitin takia. Kysely tehtiin alkuvuodesta 1 200 yritykselle.

TUC on vaatinut hallitukselta takeita työpaikkojen säilyttämiseksi. Keskusjärjestö toivoo nettisivuillaan, että hallitus saisi aikaiseksi edes jonkinlaisen tulliliiton EU:n kanssa, sillä kova brexit tietää kovia tullimuureja ja sitä myöten heikompia vientinäkymiä ja vaikeampaa työllisyystilannetta.

Kun kansanäänestyskampanja brexitistä alkoi, valtaosa TUC:n jäsenliitoista oli EU-eroa vastaan. Vain kaksi liittoa 48:sta kannatti brexitiä.