Lehtikuva/Mesut Turan

Opetus- ja kulttuuriministeriö julkaisi 7.2. tiedotteen, jonka mukaan ministeri Sanni Grahn-Laasonen aikoo esittää lisäresursseja päiväkotien valvontaan. Siis mitä? Valvontaa, kun ministeri on huolissaan esiin tulleista varhaiskasvatuksen laiminlyönneistä.

Mahtaakohan opetusministeri nähdä tilanteessa mitään yhteyttä syksyllä 2016 voimaan tulleeseen varhaiskasvatuksen lainsäädännön uudistukseen? Tuolloin päivähoidon järjestäjille annettiin muun muassa mahdollisuus kasvattaa 3–5-vuotiaiden ryhmäkokoa seitsemästä lapsesta kahdeksaan yhtä aikuista kohden.

Samassa yhteydessä säädettiin suhdeluvusta, mikä tarkoittaa, että riittää jos päiväkodin tiloissa on riittävä määrä työntekijöitä lapsimäärään nähden, vaikka heitä ei olisi yksittäisessä ryhmässä lähelläkään tarvetta.

Maalaisjärjelläkin laatu varmentuisi henkilökunnan määrää lisäämällä.

Myös alan palkkaukseen pitäisi kiinnittää huomiota. Tällä hetkellä vastuullista ja tärkeää työtä tehdään aivan liian pienellä palkalla.

ILMOITUS

On hyvä, että alan opiskelupaikkoja lisätään, mutta myös alan houkuttelevuuteen täytyy nyt kiireesti kiinnittää huomiota. Nykyinen arkitodellisuus päiväkodeissa on niin raskasta, että pätevän, koulutetun henkilökunnan sitouttaminen työhön on koko ajan vaikeampaa.

Tiedotteen lopussa vielä ylevästi kerrotaan, että meillä on Suomessa erinomainen varhaiskasvatus, jossa työskentelee sitoutuneita, osaavia ammattilaisia lasten parhaaksi joka päivä. Varhaiskasvatus on suomalaisen koulutusjärjestelmän perusta ja tasa-arvon vahvistaja. Jokaisella lapsella on lain nojalla oikeus kehittävään, oppimista edistävään, terveelliseen ja turvalliseen varhaiskasvatukseen, ministeri sanoo.

Toivoisin vain, että ministeri olisi miettinyt asiaa jo aiemmin – eikä nyt uusien vaalien alla.

Satu Kosola
Lempäälä