Lehtikuva/Elias Lahtinen

Vanhustenhoito on saanut viime viikkoina julkisuutta, joka toivottavasti auttaa korjaamaan jo kauan tiedossa olleet ongelmat. Nykyisellä toimintamallilla, jossa henkilökuntaa on liian vähän, ei enää voida jatkaa. Luottamus hyvään tahtoon on mennyt, joten tilanteeseen on puututtava lainsäädännöllä.

Vanhustenhoidossa on myös hyviä yksiköitä, joita La Carita -säätiö palkitsi kaksi SuPerin ammatillisilla opintopäivillä helmikuussa.

Esimerkiksi Kymijoen Hoiva hyödyntää narratiivisen hoitotyön periaatetta. Muuttovaiheessa asukkaasta kerätään tietoa hänen elämänhistoriastaan. Tiedon pohjalta rakennetaan asukkaalle yksilöllinen palvelu- ja hoitosuunnitelma sekä toivekartta. Akaan kaupungin Havulinnan palvelutalo toimii tehostetun palveluasumisen yksikkönä. Työntekijöiden aloitteesta Havulinnaan rakennettiin aistitila keskivaikeaa ja vaikeaa muistisairautta sairastaville sekä heidän omaisilleen.

”Hoitajamitoitus on kirjattava lakiin.”

Kaikissa SuPerin tekemissä selvityksissä ja myös jäsenten yhteydenotoissa välittyy vahvasti hoitajien halu tehdä työtään hyvin. Viime vuosina on yhä selkeämmin tullut esiin hoitajien huoli siitä, ettei työtään voi tehdä niin hyvin kuin haluaisi ja pitäisi.

Hoitajamitoitus on kirjattava lakiin, ja vanhustenhoitoa on kehitettävä kokonaisuutena. Epäkohtien esiintuomisen on oltava nykyistä helpompaa, eikä siitä saa seurata ongelmia työntekijälle.

Silja Paavola
puheenjohtaja
Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer