UP/Tuomo Lankila

Vesistöjen jäätyminen tuo hyvinä pakkastalvina tuhansia neliökilometrejä liikkuma-alaa ja lyhentää kulkuteitä. Sisävesien jääpeite kestää kuitenkin selvästi lyhyemmän aikaa kuin ennen.

Kuinka paljon vähemmän aikaa jääpeite kestää, Suomen ympäristökeskuksen SYKE:n kehittämispäällikkö Johanna Korhonen?

– Yleistäen voi sanoa, että muutos on noin kaksi viikkoa sataa vuotta kohden. Eli järvet jäätyvät viikon myöhemmin ja sulavat viikon aikaisemmin kuin tuolloin.

– Suomessa on hyvät aineistot, sillä varhaisimmat havainnot järviltä ovat yli sadan vuoden takaa.

Tutkit väitöstyötäsi varten talvi- ja kevätkauden hydrologisia pitkäaikaismuutoksia ja vaihteluja Suomessa. Onko jäiden sulamisvauhti muuttunut?

– Lyhyemmällä aikajaksolla eli 2000-luvulla muutos on ollut vielä dramaattisempaa. Esimerkiksi myöhäisiä jäätymisiä ja ennätysaikaisia jäänlähtöjä on ollut harvinaisen paljon.

ILMOITUS

– Viime vuosisataan verraten 2000-luvulla jäätyminen on ollut selvästi keskimääräistä myöhemmässä ja jäidenlähtö aikaisemmassa yhdeksänä vuotena kymmenestä. Aiemmin sadassa vuodessa tullut muutos on tullut joissain paikoissa muutamassa vuosikymmenessä.

Missä kuussa järvet ovat yleensä saaneet jääpeitteen?

– Se vaihtelee, sillä Suomi on pitkä maa. Viime vuosisadalla Lapissa pienet järvet alkoivat jäätyä yleensä lokakuun lopussa ja etelärannikoilla joulukuun alussa. 2000-luvulla on ollut lukuisia vuosia, jolloin Etelä- ja Keski-Suomen suuret järvet ovat jäätyneet vasta tammikuun puolella.

Onko jään laatu muuttunut?

– Maan eteläosissa jään paksuus on pienentynyt. Keski- ja pohjoisosissa ei ole nähtävissä muutoksia paksuudessa, mutta jään laatu on heikentynyt. Kohvajään osuus on kasvanut. Se syntyy, kun lumisohjon ja veden sekoitus jäätyy. Kestävämpi ja tiheämpi teräsjää syntyy veden jäätyessä.

– Keväällä jää puikkoontuu eli jääkiteiden rajapinnassa oleva vesi alkaa sulaa ja haurastuttaa jäätä. Jos jään päällä oleva lumi sulaa aiempaa aikaisemmin, jää alkaa puikkoontua nopeammin.

Kuinka luottavaisesti ihmiset voivat kulkea jäällä?

– Kannattaa pitää mielessä, että jäätalvet ovat lyhentyneet ja jäät voivat olla odotettua heikompia. Pelkän kalenterin mukaan ei kannata mennä jäälle. On parempi varmistua jään kantavuudesta tuuralla tai sauvalla. Vieraassa vesistössä pitää olla erittäin varovainen. Yleensä vaaranpaikat ovat tuttuja paikallisille, vieraalle virtapaikat ovat näkymättömissä.