Lehtikuva/Martti Kainulainen

Tositoimet lapsiin kohdistuvan seksuaalisen häirinnän ja hyväksikäytön ennaltaehkäisyssä jäävät tulevalle hallitukselle, mikä on varmasti monelle pettymys. Vastuu jää vanhemmille ja kouluille.

Hallituksen julkistama toimintaohjelma seksuaalirikollisuuden ja maahanmuuttajataustaisten rikollisuuden ennaltaehkäisyn ja torjunnan lisätoimiksi ei yllättänyt. Suurin huomio toimenpiteissä kohdistuu maahanmuuttajiin.

Turvapaikanhakijoiden saapumista Suomeen ja maassa oleskelun rajoja tiukennetaan. Toimenpideohjelma vastaa Oulun seksuaalirikosten nostattamaan keskusteluun ja tarpeeseen kiristää maahanmuuttopolitiikkaa.

Sisäministeri Kai Mykkänen (kok.) korostaa, että hallitus pyrkii varmistamaan, etteivät pienen vähemmistön rikokset leimaa enemmistöä. Hallituksen toimenpideohjelmassa korostetaan integraation merkitystä.

Pysyvän oleskeluluvan ja kansalaisuuden saamisen ehdot kovenevat.

Maassa oleskelun ehdot tiukkenevat

Pysyvän oleskeluluvan ja kansalaisuuden saamisen ehdot kovenevat. Nämä sidotaan usean vuoden opiskelu- ja työhistoriaan Suomessa. Hallitus aikoo selvittää myös muiden maiden käytäntöjä kansalaisuustestien käytössä.

Ulkomaalaislakiin valmistellaan muutokset peruskurssista, joilla on tarkoitus lisätä turvapaikanhakijoiden suomalaisen yhteiskunnan perusarvojen ja asenteiden tuntemusta.

ILMOITUS

Säilöönottoaika pitenee nykyisestä kuudesta kuukaudesta vuoteen, jos turvapaikanhakija on saanut kielteisen turvapaikkapäätöksen. Tarkoitus on myös valmistella lakimuutokset, joilla ilman oleskelulupaa ja oleskeluoikeutta olevat menettävät kotikuntansa sekä kunnan palvelut. Välitön toimeentulo ja huolenpito säilyvät sekä kouluikäisten koulutus ja lasten erityispalvelut.

Hallitus selvittää myös mahdollisuuden säätää vankeusrangaistuksen papereitta oleskeleville EU:n paluudirektiivin vireillä olevan muutoksen perusteella. Hallitus ei ehdikään tekemään kovin paljon esittämistään muutoksista. Ne pyritään valmistelemaan seuraavalle hallitukselle, joka joutuu ottamaan kantaa ulkomaalaislain kiristyksiin.

Tavoitteena vahvistaa suostumuksen asemaa raiskauksen tunnusmerkistössä

Oikeusministeriö on aloittanut myös raiskaus- ja hyväksikäyttörikosten sääntelyn kokonaisuudistuksen valmistelun. Uudistuksen tavoitteena on vahvistaa suostumuksen asemaa raiskauksen tunnusmerkistössä.

Lisäksi valmistellaan muutokset, joilla sukupuoliyhteys nuoren lapsen kanssa säädetään rangaistavaksi raiskausrikoksena. Lisäksi arvioidaan edelleen lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten vähimmäisrangaistuksien korottamista.

Lapsiin kohdistuvista seksuaalirikoksista alkanut kohu vauhdittaa nettipoliisien lisäämistä. Kouluissa on tarkoitus lisätä lasten ja nuorten osaamista seksuaalisen houkuttelun, grooming-ilmiön, tunnistamiseksi verkossa. Lapsia ohjataan toimimaan turvallisesti sosiaalisessa mediassa.

Lapsille suunnataan selkeät toimintaohjeet tilanteeseen, jossa kokevat kohdanneensa sosiaalisessa mediassa jotain ikävää, pelottavaa tai häiritsevää. Opetushenkilöstölle järjestetään koulutusta ja tuotetaan kohdennettua tukimateriaalia aiheena opiskelijoiden suojaaminen väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä.

Lapsiin kohdistuvan väkivallan ehkäisyn suunnitelma loppuvuodesta

Lapsiin kohdistuvan seksuaalirikollisuuden torjunnan eväät jäävät tässä vaiheessa laihoiksi. Lapsiin kohdistuvan väkivallan ehkäisyn toimenpidesuunnitelma vuosille 2019–2025 julkistetaan kokonaisuudessaan vasta marraskuussa. Ohjelmassa esitetään muun muassa seksuaalisen väkivallan haittojen ehkäisyyn liittyvät toimenpide-ehdotukset.

Oulun rikosvyyhteen hallitus vastaa käynnistämällä Oulun lastenasiaintalo-hanke THL:n tukemana. Lisäksi nopeutetaan Oulun Seri-yksikön perustamista viimeistään vuoden 2020 alkuun.

Seri-tukikeskus on seksuaaliväkivaltaa kohdanneiden tukiyksikkö yli 16-vuotiaille sukupuolesta riippumatta. Tukikeskus on matalan kynnyksen yksikkö, jonne voi hakeutua itse, omaisten kanssa tai viranomaisen ohjaamana.