Lehtikuva/Frederick Florin

Euroopan parlamentin puolueet

EPP, Euroopan kansanpuolue. Suomesta jäseninä ovat kokoomuksen Sirpa Pietikäinen, Henna Virkkunen ja Petri Sarvamaa.

S&D, Euroopan parlamentin sosialistien ja demokraattien ryhmä. Suomesta jäseninä ovat SDP:n mepit Liisa Jaakonsaari ja Miapetra Kumpula-Natri.

ECR, Euroopan konservatiivien ja reformistien ryhmä. Suomesta jäseninä ovat Jussi Halla-aho ja Pirkko Ruohonen-Lerner.

ALDE, Euroopan liberaalidemokraattien liiton ryhmä. Suomesta jäseninä ovat Anneli Jäätteenmäki, Elsi Katainen, Nils Torvalds ja Mirja Vehkaperä.

GREENS/EFA, Vihreät, Euroopan vapaa allianssi -ryhmä. Suomesta edustajana on Heidi Hautala.

GUE/NGL, Euroopan yhtyneen vasemmiston konfederaatioryhmä/Pohjoismaiden vihreä vasemmisto. Jäsenenä Suomesta on Merja Kyllönen.

EFDD, Vapauden ja suoran demokratian Eurooppa.

ENF, Kansakuntien ja vapauden Eurooppa.

Europarlamenttivaaleihin 100 päivää.

Oikeistopuolueista saattaa tulla toiseksi suurin ryhmittymä seuraavissa Euroopan parlamenttivaaleissa, arvioi Helsingin yliopiston Eurooppa-tutkimuksen keskuksen yliopistotutkija Timo Miettinen.

– Jos katsotaan puoluejakaumaa EPP:stä (Euroopan kansanpuolue) oikealle, erilaiset oikeistoryhmät saattavat nousta toiseksi suurimmaksi ryhmäksi, jos ne löytävät yhteisen sävelen.

Nykyisen parlamentin suurimpaan ryhmään EPP:hen kuuluu Suomesta Kansallinen Kokoomus ja kristillisdemokraatit.

Arvioiden mukaan EU:n parlamenttivaaleissa suuret puolueet menettävät paikkoja uusille oikeistoryhmittymille. Tämä tarkoittaa, että parlamentin äänestyksissä vaadittua yksinkertaista enemmistöä on vaikeampi saada kokoon. Puolueet joutuvat etsimään kumppaneita entistä kiivaammin.

Brexit keikauttaa voimasuhteita

Parlamentin jäsenmäärä vähenee nykyisestä 751 jäsenestä 705:een.

Iso-Britannialta vapautuu 73 parlamenttipaikkaa, joista 27 jaetaan muiden jäsenmaiden kesken.

Näillä näkymin Suomi saisi yhden lisäpaikan. Suomella olisi ensi kesästä lähtien yhteensä 14 edustajaa.

46 paikkaa on varattu ylikansallista vaalipiiriä tai EU:n mahdollista laajentumista varten.

Brexitin takia brittiläisen labour-puolueen 20 edustajaa poistuu EU:n parlamentin toiseksi suurimmasta ryhmästä, S&D:stä. Arvioiden mukaan S&D saisi vaaleissa 135 paikkaa, joka on 51 paikkaa nykyistä vähemmän.

Parlamentin kolmanneksi suurin ryhmä Euroopan konservatiivien ja reformistien ryhmään ECR:ään jäänee 51 meppiä, kun 19 brittiedustajaa jättää ryhmän. ECR on EU-kriittisten perussuomalaisten ja naapurimaamme ruotsidemokraattien ryhmä. EU-kriittisestä ENF:stä poistuu 17 brittimeppiä.

Jos ECR saa niin ikään EU-kriittisistä EFDD- ja ENF -ryhmistä kumppanit, oikeistoryhmät saattavat nousta toiseksi suurimmaksi ryhmittymäksi. Oikeistoryhmien mahdollisesta yhteistyökyvystä ei ole minkäänlaista tietoa.

Euroopan liberaalidemokraattien liitto ALDE on tällä hetkellä neljänneksi suurin ryhmä. Siihen kuuluvat keskustan ja RKP:n mepit Suomesta. ALDE saattaa nousta vaaleissa kolmanneksi suurimmaksi, koska EPP:n osuus kutistunee 34 edustajan verran 183 edustajaan.

Viime EU-parlamenttivaalien jälkeen syntyneet uudet kansalliset ryhmittymät ja puolueet kuten Ranskan La République en marche! sekä Italian Viiden tähden liike ovat ryhmässä ”muut puolueet”. Niiden osuudeksi arvioidaan 58 edustajaa. Sitoutumattomien meppien määräksi arvioidaan 10.

EU:n suosio huipussaan

EU-parlamentti on ollut tähän asti integraatiomyönteinen eli EU:n yhtenäisyyttä lisäävä. Miettinen arvioi, että tämä suuntaus saattaa muuttua vaalien myötä.

EU:n suosio on kyselyiden mukaan suurempi kuin koskaan ennen. Kyselyn mukaan enemmistö jokaisesta jäsenmaasta kokee, että maa on hyötynyt EU:sta. Ainoana poikkeuksena on Italia, jossa 43 prosenttia uskoo EU:n olevan hyödyksi ja 45 prosenttia ei näe EU:n hyödyttävän maataan.

Irlannissa jopa 92 prosenttia kansalaisista kokee kotimaansa hyötyvän EU-jäsenyydestä.

Suomalaisista näin uskoo 66 prosenttia. Tulos on EU:n jäsenmaiden keskiarvon alapuolella. Keskiarvona 68 prosenttia kaikista EU:n jäsenmaiden kansalaisista uskoo EU:n hyödyttävän kotimaataan.

Euroopan parlamentin puolueet

EPP, Euroopan kansanpuolue. Suomesta jäseninä ovat kokoomuksen Sirpa Pietikäinen, Henna Virkkunen ja Petri Sarvamaa.

S&D, Euroopan parlamentin sosialistien ja demokraattien ryhmä. Suomesta jäseninä ovat SDP:n mepit Liisa Jaakonsaari ja Miapetra Kumpula-Natri.

ECR, Euroopan konservatiivien ja reformistien ryhmä. Suomesta jäseninä ovat Jussi Halla-aho ja Pirkko Ruohonen-Lerner.

ALDE, Euroopan liberaalidemokraattien liiton ryhmä. Suomesta jäseninä ovat Anneli Jäätteenmäki, Elsi Katainen, Nils Torvalds ja Mirja Vehkaperä.

GREENS/EFA, Vihreät, Euroopan vapaa allianssi -ryhmä. Suomesta edustajana on Heidi Hautala.

GUE/NGL, Euroopan yhtyneen vasemmiston konfederaatioryhmä/Pohjoismaiden vihreä vasemmisto. Jäsenenä Suomesta on Merja Kyllönen.

EFDD, Vapauden ja suoran demokratian Eurooppa.

ENF, Kansakuntien ja vapauden Eurooppa.