Lehtikuva/Markku Ulander

Irma Hirsjärvi: On käsittämätöntä, että ihmisten ongelmat ja hätä eivät tavoita hallituksen ja eduskunnan ymmärrystä, vaikka niistä on saatu vuoden aikana runsaasti tietoa.

Työttömien Keskusjärjestön hallitus on tyrmistynyt sosiaali- ja terveysvaliokunnan päätöksestähylätä yli 140 000 kansalaisen allekirjoittama aloite aktiivimallin kumoamisesta.

Järjestön mielestä aktiivimalli on syrjivä ja epätasa-arvoinen ja se odottaa eduskunnan kumoavan lain. Kansalaisaloite aktiivimallin kumoamiseksi palaa suureen saliin tiistaina.

Työttömien keskusjärjestön mukaan aktiivimalli on lisännyt työttömien työnhakijoiden huolta, taloudellisia vaikeuksia ja aktiivimallileikkuriin joutuneiden toimeentulotuen tarvetta. Kela tiedotti viime viikolla, että aktiivimallin takia alennettua työttömyysetuutta Kelasta saavista 40 prosenttia sai viime vuonna perustoimeentulotukea.

– Tiedossa on, että aktiivimallin negatiivisimmat vaikutukset ovat iskeneet pahiten pitkäaikaistyöttömiin ja ikääntyneisiin työttömiin. Osa heistä joutuu täydentämään ruokajonoissa omaa toimeentuloaan. Euroopan Unionin sosiaalisten oikeuksien komitea on nuhdellut Suomea liian alhaisesta toimeentulon tasosta ja tällä lailla sitä on leikattu lisää, toiminnanjohtaja Jukka Haapakoski toteaa.

Ongelmat tiedossa, korjaaminen puuttuu

Järjestön mukaan aktiivimallin kaikkia ongelmia ei saada korjatuksi, vaikka aktiivisuutta voikin jatkossa osoittaa laajemmin. Kaikkia epäoikeudenmukaisia tilanteita ei voi välttää tai korjata, koska ihmisten tilanteet ja työllisyyspalvelut ovat varsin kirjavat tai muutoin riittämättömät, Haapakoski sanoo.

ILMOITUS

Keskusjärjestöä ihmetyttää, että sosiaali- ja terveysvaliokunta on jo aktiivimallia koskevan hallituksen esityksen käsittelyn yhteydessä kiinnittänyt huomiota lakiesityksessä oleviin ongelmiin ja niitä nostettiin esille myös perustuslakivaliokunnan lausunnossa.

Valiokunta luetteli aktiivisuusedellytyksen täyttymiseen vaikuttavan työttömän työnhakijan oman aktiivisuuden lisäksi eri alueilla tarjolla olevien työpaikkojen määrä ja niiden laatu. Lisäksi työllistymistä edistävien palvelujen saatavuus ja esimerkiksi palkkatuetun työn mahdollisuudet vaihtelevat eri puolilla maata.

– Kun sosiaali- ja terveysvaliokunta on näin tarkoin ollut tietoinen jo lain valmisteluvaiheessa sen tulevista ongelmista, miksi valiokunta ei halua vieläkään korjata tilannetta? kysyy Työttömien Keskusjärjestön puheenjohtaja Irma Hirsjärvi.

– Eikö eduskunnassa paina mitään yli 140 000 kansalaisen mielipide? Olemme vahvasti sitä mieltä, että aktiivimallilaki on kumottava. On käsittämätöntä, että ihmisten ongelmat ja hätä eivät tavoita hallituksen ja eduskunnan ymmärrystä, vaikka niistä on saatu vuoden aikana runsaasti tietoa muun muassa Työttömien Keskusjärjestön ja SAK:n tekemissä selvityksissä, puheenjohtaja painottaa.